Jenikale (ukrainsk: Єнікале; russisk: Еникале; tyrkisk og krimtatarisk: Yenikale) er en festning i den nordøstre utkant av byen Kertsj ved Kertsjstredet på østligste Krim.

Sørvesttårnet
Østsiden

Festningen ble bygd under Krimkhanatetosmansk befaling som forsvar mot Tsarrussland. Den ble oppført mellon 1699 og 1706 under ledelse av Goloppo, en italiener som var konvertert til islam; også flere franske ingeniører deltok i byggingen. Navnet Yenikale betyr «ny festning».

Jenikale var befestet med betydelige kanoner og inntok en viktig strategisk stilling mellom Svartehavet og Azovhavet, på Kertsjstredets vestre strand nær Azovhavets innløp i nord. Fortet er av form en uregelmessig femkant og har et areal på 25 000 m², oppdelt på flere nivåer som følge av fjellgrunnens skarpe høydeforskjeller. I de fem hjørnene fantes bastioner, som kunne motstå lang beleiring og tung artilleriild. Borgen omkranses av vollgrav på tre sider (bare mot kysten er ingen vollgrav). Fortet hadde på det meste to kruttmagasin, arsenal, et vannreservoar, bostedshus, badehus og en moské. Omkring 800 osmanske og 300 krimtatariske soldater utgjorde festningens garnison, under kommando av en pasja som residerte i fortet. Mangelen på naturlig tilgang til drikkevann var et svakt punkt i forsvaret, och vann måtte føres gjennom et underjordisk rør fra flere kilometer derifra.

Sommeren 1771 invaderte den russiske hær Krim under Den russisk-tyrkiske krig (1768–1774). Osmanene overgav Jenikale og i freden i Kutschuk-Kainardji i 1774 tilfalt byen Kertsj og festningen Russland. På slutten av 1700-tallet tapte imidlertid fortet sin militære betydning. I 1835 ble det omgjort til militærsykehus. Under Krimkrigen ble det reparert og utrustet med kystartilleri.

Den 12. mai 1855 kom Jenikale i kamp med en britisk flåteskvadron som kom inn i Kertsjstredet. Kanonene hadde imidlertid for kort rekkevidde, hvoretter den russiske kommandanten spikret fast våpnene og sprengte kruttforrådet for å overgi fortet.

I 1880 opphørte militærsykehuset, og fortet ble helt forlatt. Det gikk et langsomt forfall i møte.

Men på 1900-tallet gjenvant myndighetene interesse for Jenikale og lot reparere fortet og utropte det til vernet arkitektonisk monument. I dag er det en av de viktigste turistmålene på Krim.

Eksterne lenkerRediger