Jegeravgift

(Omdirigert fra «Jegeravgiftskort»)

Jegeravgiften er en årlig avgift pålagt fra staten for de som ønsker å jakte i Norge. Avgiften går til Miljødirektoratet ved Viltfondet. Avgiften gjelder for jaktsesongen, som er fra 1. april til 31. mars. Den som er registrert i jegerregisteret får hvert år tilsendt et jegeravgiftskort som jegeren er pliktig å ha med seg på jakten. Hver jeger har et unikt jegernummer, som står oppført på kortet. På kortet skal det dessuten være kvittering for betalt jegeravgift, og eventuelt være påført godkjent skyteprøve for storviltjegere.

Jegeravgiftskort - Med skyteprøve - Innside.

Inntektene fra viltfondet skal gå til administrasjon, statistikk, forskning og lokal viltpleie. Inntektene fra jegeravgiften 2006/2007 forventes å bli ca. 57,5 mill. kroner. Sammen med fellingsavgiftene forventes samlede offentlige avgifter fra jegerne å beløpe seg til ca. 82 mill. kroner i 2006/2007 sesongen.

I alt betalte 195 200 personer jegeravgift for jaktåret 2005/2006, derav 2 900 bosatt i utlandet. Av alle de personene som var bosatt i Norge og betalte jegeravgift for jaktåret 2005/2006, var 11 800 kvinner (ca. 6%). I kommunene Engerdal i Hedmark og Lierne i Nord-Trøndelag betalte nesten halvparten av den mannlige befolkningen over 16 år jegeravgift for 2005/2006.

Forutsetninger for jegeravgiftskort

rediger

Bestått jegerprøve

rediger

Den som skal jakte for første gang, må ha gjennomført og bestått jegerprøven, som er et obligatorisk kurs på 30 timer med etterfølgende eksamen, der 40 av 50 spørsmål må være korrekt besvart.

Årlig skyteprøve for storviltjegere

rediger

Jegere som skal jakte med riflegaupe, rådyr, elg, hjort, villrein, sel, dåhjort, bjørn, ulv, jerv, villsvin, eller moskusfe må avlegge en årlig skyteprøve for storviltjegere. Skyteprøven består av 30 treningsskudd og en femskuddsserie mot dyrefigur. Avstanden er 100 meter. Jakt på gaupe, rådyr, jerv og villsvin kan også foregå med hagle, og da er det ikke nødvendig med skyteprøve.

Pliktig statistikkskjema

rediger

Enhver som har mottatt jegeravgiftskort plikter å sende inn oppgave over felt vilt på fastsatt skjema til Statistisk sentralbyrå, etter endt jaktsesong. Skjemaet skal innleveres selv om det ikke er jaktet i sesongen. Dersom ikke statistikkskjemaet er levert innen 1. mai, tilkommer en tilleggsavgift på kr. 150,-.

Aldersgrenser

rediger

Selvstendig jakt på småvilt kan en drive fra en er fylt 16 år, og storviltjakt fra en er fylt 18 år.

I opplæringsøyemed kan likevel en som er fylt 14 år fram til fylte 16 år delta med gevær i småviltjakt og en som har fylt 16 år fram til fylte 18 år i storviltjakt, forutsatt at vedkommende har tillatelse fra foreldre eller foresatte, og er under forsvarlig tilsyn samt har tillatelse fra rettighetshaver. For slik jakt i opplæringsøyemed er det ikke nødvendig å betale jegeravgift. Det stilles krav om jegerprøve og skyteprøve for storviltjegere.

Andre forhold

rediger

Den som vil drive jakt må i tillegg til jegeravgiftskort selvsagt ha tillatelse fra grunneieren.

Statistikk

rediger

Følgende statistikk over antall jegeravgiftskort omfatter ikke utenlandske statsborgere eller nordmenn bosatt i utlandet (kilde SSB):

 År   Antall    Menn    Kvinner  
1995/1996 173 200 96,7% 3,3%
1996/1997 173 200 96,5% 3,5%
1997/1998 177 100 96,2% 3,8%
1998/1999 177 600 96,0% 4,0%
1999/2000 188 100 95,5% 4,5%
2000/2001 188 900 95,0% 5,0%
2001/2002 187 900 94,8% 5,2%
2002/2003 189 200 94,5% 5,5%
2003/2004 189 400 94,4% 5,6%
2004/2005 194 170 94,1% 5,9%
2005/2006 192 250 93,9% 6,1%
2006/2007 188 520 93,7% 6,3%
2007/2008 191 300 93,5% 6,5%

Eksterne lenker

rediger