Javan var ifølge Bibelen en sønn av Jafet. Han omtales som stamfar til flere folk i Middelhavet. Navnet Javan ser siden ut til å ha blitt brukt om Hellas og grekerne.