Jarmyra er en liten grønn lunge i Bærum som blir flittig brukt av elever ved Ringstabekk ungdomsskole.

Det har lenge vært fotballbane der, men våren 2008 ble det bygget en ny og flott kunstgressbane. Jarmyracupen blir holdt der.

For ti år siden ble det diskutert om det skulle bli en barneskole som bandt Grav og Jar sammen.