Jarlsberg (valgkrets)

tidligere valgkrets til stortingsvalg i Norge

Jarlsberg var en valgkrets i Jarlsberg og Larviks amt ved stortingsvalgene fra 1906 til 1918. Ved disse stortingsvalgene praktiserte man en valgordning med direkte flertallsvalg i enmannskretser.[1] Jarlsberg valgte således én representant og én personlig vararepresentant.

Valgkretsen Jarlsberg bestod av herredene Borre, Sem, Nøtterøy, Tjøme og Åsgårdstrand med rundt 18 000 innbyggere og 9 000 stemmeberettigede etter innføringen av kvinnelig stemmerett.[2][3]

ValgresultatRediger

Valgår Samlingspartiet Venstre Landmandspartiet Socialistene
1. valgomgang 2. valgomgang 1. valgomgang 2. valgomgang 1. valgomgang 2. valgomgang 1. valgomgang
Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel
1906[4] 1 691 54,1% 230 7,4%
1 188 38,0%
1909[5] 1 769 81,0% 389 17,8%
1912[6] 1 114 46,7% 1 626 56,7% 490 17,2% 493 17,2%
782 25,9% 741 25,9%
1915[7] 1 348 49,1% 1 627 53,6% 265 9,7% 899 32,8% 1 401 46,1% 228 8,3%
1918[8] 2 419 76,7% 269 8,5% 438 13,9%

StortingsrepresentanterRediger

Periode Representant Parti Vararepresentant Parti
1907–1909 Kaptein i marinen Ole Thorenius Eidem, Horten Samlingspartiet Forvalter Anders Kristian Rørvik, Sem Samlingspartiet
1910–1912 Skipsreder Christoffer Hannevig, Borre Høyre og Frisinnede Venstre Gårdbruker og verkseier Ole Olsen Nauen, Sem Frisinnede Venstre og Høyre
1913–1915 Adjunkt Jonathan Johnson, Nøtterø Høyre og Frisinnede Venstre Gårdbruker og verkseier Ole Olsen Nauen, Sem Frisinnede Venstre og Høyre
1916–1918 Overlærer Jonathan Johnson, Nøtterø Høyre og Frisinnede Venstre Amtsagronom A. M. Rom, Sem Høyre og Frisinnede Venstre
1919–1921 Generaldirektør Samuel Eyde, Borre Høyre og Frisinnede Venstre Verkseier Ole Olsen Nauen, Sem Høyre og Frisinnede Venstre

ReferanserRediger