Jarl av Ormonde

Jarl av Ormonde var en irsk adelstittel som jarl, marki og hertug av Osmonde som har en lang og kompleks historie. Jarldømmet av Ormonde har blitt opprettet tre ganger i som irske adelstittel.

Jarldømmet ble opprettet første gang i 1328 for James Butler. Den femte jarl fikk dannet jarl av Wiltshire (1449) som engelsk adelstittel, men han ble fratatt denne i 1461 og hans tittel ble erklært nedlagt. Jarldømmet av Ormonde ble gjenopprettet for sjette jarl, John Butler, men ført tilbake til kronen da den syvende jarlen døde.

Jarldømmet ble opprettet på nytt for Thomas Boleyn, bestefar av dronning Elizabeth I av England på morssiden, som også fikk opprettet jarldømmet Wiltshire i England. Boleyn var i slekt med Butler-familien. Ved hans død ble begge disse adelstitlene nedlagt, først og fremst ved at sønn Thomas Boleyn og datter Anne Boleyn ble henrettet for høyforræderi, om enn antatt uskyldig.

Den tredje opprettelsen var for Piers Butler i 1538. Den femte jarl av denne opprettelsen ble gjort til marki av Ormonde (1642) og hertug av Ormonde (1660) som irske title, og hertug av Ormonde (1682) som engelsk tittel. Tilleggstitler for hertugen var jarl av Brecknock (1660) og baron Butler (1660) som engelske titler og jarl av Ormonde (1328), jarl av Ossory (1538) og vicomte Thurles (1536) som irske. I 1715 ble tittelen for den andre hertugen nedlagt. I 1758 da den tredje de jure hertugen døde ble hertugdømmet nedlagt. Den ellevte jarl ble opprettet som irsk marki av Ormonde i 1816 og ved dennes død ble tittelen nedlagt og jarldømmene ble overført til hans bror som fikk den britiske tittelen marki av Ormonde i 1825. Denne tittelen ble nedlagt i 1997 da jarldømmet ble passivt.

Jarldømmet med samme navn ble opprettet to ganger som skotsk tittel.

Jarler av Ormonde, første opprettelse (1328)Rediger

Jarler av Ormonde, andre opprettelse (1529)Rediger

Jarler av Ormonde, tredje opprettelse (1538)Rediger

Marki av Ormonde, Ireland (1816)Rediger

Marquess of Ormonde, Storbritannia (1825)Rediger

Hertug av Ormonde, Ireland (1661)Rediger

Jarldømmer av Ormonde og Ossory (1328/1538, revidert) De antattete etterfølgere av den 7. marki i jarldømmene av Ormonde og Ossory har vært den 17. og 18. vicomte Mountgarret, etterkommer i den mannlige linje fra en yngre sønn av den 8. jarl, men dette kravet har ikke blitt bevist ettersom det er fortsatt en mulighet for mannlige etterkommere av sønnene til den 9. jarl. Formelt sett regnes tittelen som utdødd.

KilderRediger