artikkelen inngår i
«serien om tamhunden»
Andre artikler om hunder
Generelle artikler
Artikler om brukshundtyper
Artikler om hundegrupper
Artikler om hunderaser
Artikler om hundesport
Artikler om hundeforeninger
Artikler om hundeskoler
Lister over hunderaser
Alfabetisk raseliste
Gruppevis raseliste

Jakt med hund er også i noen grad kalt hundejakt og, selv om man altså ikke jakterhunder, men med hunder, er en populær fritidssyssel for mange jegere over hele verden.

Historie

rediger

Det tidligste tilfellet man kjenner til med jakt der hunder inngår stammer fra det 4. årtusenet før Kristus. De første jakthundene var med stor sikkerhet såkalte urhunder eller pariahunder, men tidlig jakt med hund, som er dokumentert i form av avbildinger, består nærmest utelukkende av jaktscener der myndelignende jakthunder inngår. Eksempler på dette finner man blant annet i den gamle egyptiske kulturen, der urmynden «tesem» ble avbildet i jaktscener en rekke ganger.

Jaktsesong

rediger

I Norge er hovedregelen at det er lov å jakte med hund i perioden 10. september til 15. mars hvert år, men det kan gjøres gjeldende særskilte regler lokalt. Dette gjelder også for hvilke arter det er lov å jakte på med hunder, herunder også hundens jaktform. På storviltjakt kreves det at alle jaktlag har tilgang til godkjent sporhund, i tilfelle et dyr blir skadeskudd og man må på ettersøk. Alle som skal jakte på vilt i Norge må dessuten ha bestått den såkalte jegerprøven. Det skal også nevnes at hetsjakt ikke er tillatt i Norge, likeledes som en del jaktformer har sine begrensninger i henhold til lovverket. I andre land gjelder trolig ulike andre regler for jakt med hund.

Jaktformer og hundetyper

rediger

Jaktformer

rediger

Populære arter å jakte på i Norge med jakthund er elg, rein, hjort, rådyr, rødrev, hare og fugl, selv om det naturligvis også jaktes på annet vilt. Man deler vanligvis jaktformene inn i fuglejakt, småviltjakt og storviltjakt. Avhengig av hvilken art det skal jaktes på, benyttes helst hunderaser med spesielle preferanser til den aktuelle arten eller jaktformen.

Jakthundtyper

rediger

Grovt sett kan jakthunder inndeles etter hvordan de jager viltet. Det finnes således apporterende fuglehunder, drivende hunder, hetsende hunder, hihunder, skjellende hunder, støtende hunder, stående fuglehunder og treskjellende hunder. Riktig nok finnes det raser som passer inn i flere enn en enkelt av disse gruppene, og dessuten kanskje varianter innenfor gruppen.

Jaktloven

rediger

I juridisk forstand er all jakt en aktivitet regulert av Lov om viltet av 1981 – også kalt viltloven. Som hovedregel er alt vilt fredet hvis ikke annet spesifiseres med lov. Viltloven regulerer alle viltlevende landpattedyr og fugler, amfibier og krypdyr. Lovens formål er «at viltet og viltets leveområder skal forvaltes slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares. Innenfor denne rammen kan viltproduksjonen høstes til gode for landbruksnæring og friluftsliv.»

Se også

rediger
Autoritetsdata