Typer av
take-off og
landing

CTOL
STOL
STOVL
VTOL
VTOHL
V/STOL
CATOBAR
STOBAR

CATO
JATO/RATO
ZLL/ZLTO

JATO og RATO er forkortelser for henholdsvis Jet Assisted Take-Off og Rocket Assisted Take-Off. Dette er betegnelser på systemer for å kunne gi fly ekstra kraft til å ta av på korte distanser ved hjelp av små eksterne jet- eller rakettmotorer som monteres på flyet.