Ivilikasiup atuarfia

Ivilikasiup atuarfia (Ivilikasiup skole) er en skole i den lille bygden Ikamiut på vestkysten av Grønland. Bygden har 66 innbyggere.

Bygningene er fra 1970- og 80-tallet. Siden skolen har bare 22 elever til sammen, deles elevene inn i 3-4 klasser, som dekker 1. til 9. klassetrinn. Skolen har ansatt en lærer og to timelærere.

Skolestyret har 5 medlemmer, og rektor er Kirsten Johansen.

I tillegg til å brukes til skole er lokalene også i bruk som ungdomsklubb om kveldene, kveldsskole, møtevirksomhet og tidvis åpnes biblioteket også utenfor skolens åpningstid.