Mange kommuner i Italia har blitt sammenfattet som distrikter. Distriktene i Italia utgjør dermed en forvaltningsenhet mellom kommunen og provinsen. I mesteparten av landet er distriktene rent administrative enheter (se under). I Syd-Tirol og Trentino har distriktene derimot overtatt noen av kommunenes og provinsenes oppgaver og er dermed politiske enheter.

Distriktene i Syd-Tirol

rediger
 
Syd-Tirols distrikter

I Syd-Tirol heter distriktene offisielt distriktsfellesskap (tysk Bezirksgemeinschaft, italiensk comunità comprensoriale, ladinsk comunità raionela). Disse er frivillige sammenslutninger av kommuner, som koordinerer kommunenes utvikling på kulturelle, sosiale, økonomiske og økologiske områder. I tillegg har provinsen delegert en del politiske kompetanser til distriktsfellesskapene, spesielt innen sosialvesen og miljøpolitikk. Syd-Tirols 116 kommuner er samlet i totalt åtte distriktsfellesskap:

Distriktene i Trentino

rediger
 
Trentinos distrikter

I Trentino heter distriktene offisielt distrikt (italiensk comprensorio, ladinsk comprenjorie). De ble dannet etter forbilde fra Syd-Tirol, og har også begrensete politiske fullmakter. Dagens elleve distrikter skal i 2008 inndeles på nytt i 16 distrikter. Dagens distrikter er:

Distriktene i andre provinser

rediger

I resten av landet heter distriktene offisielt fjellfellesskap (italiensk comunità montana). De ble opprinnelig skapt for å sammenfatte kommuner innen et dalstrøk i økonomisk vanskeligstilte fjellregioner (som et ledd i å kanalisere regional utviklingsstøtte). Nå kan alle kommuner slå seg sammen til slike distrikter, men uten at disse har reelle politiske kompetanser. Derfor kritiseres de fra enkelte hold for å være overflødige forvaltningsnivåer mellom kommunen og provinsen. (Dessuten har det opprinnelige navnet mistet sin betydning, siden de færreste slike distrikter ligger i fjellet.)

Se også

rediger
Autoritetsdata