Isotermprosess

(Omdirigert fra «Isoterm prosess»)

Isotermprosess er en kjemisk prosess som foregår ved konstant temperatur. Isotermer får en ved endring av trykk og volum når en holder temperaturen konstant.

Gasslov

rediger

Ved konstant temperatur er det normalt å skrive om tilstandsligningen PV=nRT til

 

Hvor: p1 = Trykk ved Volum1, p2 = Trykk ved Volum2. T(temperatur), n(molar) og R(gasskonstant) er konstanter som går mot hverandre i denne sammenhengen og forkortes.