Isolert system

Et isolert system er et system hvor hverken materie eller energi utveksles med omgivelsene. Siden energi ikke kan strømme inn eller ut, vil energimengden i et isolert system være konstant.

Se: termodynamikkens første hovedsetning. Se også: lukket system.