Intonasjon (lingvistikk)

tonebevegelsen eller setningsmelodien

Intonasjon i språk handler om tonebevegelsen eller setningsmelodien. Forskjellig intonasjon kan gjøre at man får fram forskjellig innhold med de samme ordene. For eksempel hvis det uttrykkes en kommando med en annen setningsmelodi enn et spørsmål.

Kilder

rediger