Intoleranse

Intoleranse kan ha flere betydninger:

Intoleranse (medisinsk)Rediger

Svekket motstand mot enkelte typer medisiner, forhold i naturen (f. eks. pollen), eller matvarer (f. eks. cøliaki). Fellesbetegnelse på medisinsk intoleranse er allergi.

Intoleranse (mekanisk)Rediger

Overskridelse av en gjenstands tillatte avvik fra en nominell størrelse, der avviket vil føre til mekanisk sammenbrudd.

Intoleranse (sosialt)Rediger

Mangel på overbærenhet og frisinn overfor annerledes personer (tenkende eller utøvende).

Intoleranse er gjerne et produkt av en samfunnsmessig struktur bygd opp etter kollektivistiske prinsipper, men kan også være personlig og psykisk betinget.

Personlig betinget intoleranse vil normalt ikke føre til ulemper for andre enn de personer som er involvert, mens samfunnsmessig intoleranse fører til undertrykking og/eller hets både av grupper av mennesker og enkeltmennesker.

Intolerante samfunn vil være sterkt regelstyrte, etter forordninger bestemt av den herskende politiske ledelse. Klassiske eksempler på intolerante samfunn er nazismen1930- og 1940-tallet, kommunistiske samfunn, og sterkt religiøse samfunn (kibbutzer i Israel og islamittiske stater).

Det motsatte av sosial intoleranse er toleranse, frisinn og liberalisme.