Institutt for vann- og miljøteknikk

Institutt for vann- og miljøteknikk (IVM, tidligere: Institutt for vassbygging) var inntil 2017 et institutt under Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) ved NTNU, lokalisert på Valgrinda i Trondheim. Instituttet ble etablert ved NTHs opprettelse i 1910, og var dermed et av NTNUs eldste institutt.

Instituttet hadde ca 60 ansatte, hvorav 24 fast var ansatt, og 36 ansatt i midlertidige forsker- og ph.d.-stillinger.

Faglig var instituttet delt i to områder: Vassdragsteknikk og Vannforsynings- og avløpsteknikk, og det ble forsket og undervist innen følgende felt: Hydraulikk og vannkraft, hydrologi og vannressurser, vannrensing og vann- og avløpssystemer.

Instituttet hadde et toårig internasjonalt masterprogram i Hydropower Development, samt undervisning på alle nivå av det femårige mastergradsstudiet i Bygg- og miljøteknikk, der det særlige ansvaret for studieretningen Vann og miljø lå til instituttet.

Organisering fra 2017Rediger

Som en følge av fusjonen mellom NTNU, Høgskolen i Gjøvik (nå: NTNU i Gjøvik), Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Ålesund (nå: NTNU i Ålesund) ble det store endringer i institutt- og fakultetsstrukturen ved NTNU fra 1. januar 2017.

Fusjonen trådte i kraft 1. januar 2016, men aktiviteten ved de ulike enhetene fortsatte med små endringer i 2016, samtidig som det ble arbeidet på ulike områder med planer for studier, faglig og administrativ organisering, og kvalitetssikring på alle områder, slik at alt var klart 1. januar 2017.[1]

Virksomheten ved instituttet ble fra 1. januar 2017 videreført i Institutt for bygg- og miljøteknikk, under Fakultet for ingeniørvitenskap. Andre tidligere enheter som inngår i dette instituttet, er Bygg, anlegg og transport (institutt IVT) og Bygg og miljø (institutt Fakultet for teknologi).[2]

ReferanserRediger

  1. ^ Tidsplan for fusjonen
  2. ^ Saksfremlegg …, s. 15–16

KilderRediger

Eksterne lenkerRediger