Institutt for molekylær biovitenskap

Institutt for molekylær biovitenskap er en institusjon ved Universitetet i Oslo. Instituttet oppstod som resultatet av sammenslåingen av Avdeling for celle- og molekylær-biologi og Avdeling for fysiologi ved Biologisk institutt, og Biokjemisk institutt. Instituttet har som mål å styrke og synliggjøre den omfattende biomolekylære forskningen som skjer innen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Universitetet i Oslo, Biologisk- og molekylærbiologisk institutt; Kristine Bonnevies hus.