Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) er et institutt ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

IKOS er sammensatt av 17 forskjellige undervisningsfag, og forskningen dekker et bredt spekter av temaer relatert til kulturhistorie, religionshistorie, teatervitenskap samt språk, historie, kultur og samfunn i Asia, Midtøsten og Afrika.

På tvers av de tradisjonelle undervisnings- og forskningsfagene ligger instituttets faglige kompetanse innen hovedfeltene kultur og kulturelle uttrykk samt områdebaserte studier.

IKOS har en sterk konsentrasjon av forskere som arbeider med ulike samfunnsvitenskapelige og humanistiske spørsmål knyttet til språk, kulturer og samfunn i Asia, Midtøsten og Afrika. Disse miljøene har også stor internasjonal gjennomslagskraft.

En vesentlig del av instituttets forskning om kulturelle prosesser og uttrykk drives innen fagene kulturhistorie, religionshistorie og teatervitenskap. Dette er kunnskapsområder som er viktige for forståelsen av vår egen kultur og identitet både i et nasjonalt og i et europeisk perspektiv.

Studenter ved IKOS fordyper seg i et bredt utvalg av studieemner innen kulturhistorie, religionshistorie, teatervitenskap, områdestudier av Asia, Midtøsten og Afrika og språkene i disse regionene. Det blir også undervist i en rekke tverrfaglige emner pluss at instituttet har et bredt etter- og videreutdanningstilbud som deltidsstudier.

IKOS-emnene inngår i mange studieprogrammer, spesielt programmene Kultur- og idéstudier, Religionsstudier, Asiatiske og afrikanske studier, samt et bredt utvalg av språkstudier.

Forskere og tilsatte ved IKOS er blant landets ledende fagpersoner på mange dagsaktuelle tema og problemstillinger, blant annet innvandring, fattigdom, internasjonalt samarbeid og religiøs fundamentalisme.

IKOS har det siste året jobbet aktivt for å bedre det faglig-sosioale miljøet ved instituttet, blant annet gjennom et samarbeid med studentforeningen Babel filmklubb.

Eksterne lenker rediger

Autoritetsdata