Alternativ stemmegivning

valgsystem som gir en enkelt vinner blant en mengde kandidater
(Omdirigert fra «Instant-runoff vote»)

Alternativ stemmegivning eller Instant-runoff vote (IRV) innebærer at velgerne kan rangere alle kandidater i den rekkefølgen de ønsker at kandidatene skal velges.[1] Når systemet med enkel overførbar stemme skal velge bare én vinner, blir det instant-runoff.

Land med alternativ stemmegivning ved valg av president eller nasjonalforsamling pr 2017

Dersom ingen kandidater er førstevalget hos et flertall av velgerne, så blir den kandidaten med færrest stemmer strøket, og andrevalget til disse velgerne legges til de gjenværende kandidatene. Har fremdeles ingen flertall stryker man den som etter denne opptellingsrunden har færrest stemmer, og slik fortsetter man til en kandidat har majoritet.

En effekt av metoden kan være at mandatet ikke nødvendigvis går til den kandidaten som hadde flest stemmer i første opptelling. Fordelen med metoden, sammenliknet med flertallsvalg i enmannskretser, er at den gir mer informasjon om velgernes preferanser (gitt at de kan rangere alle kandidatene).

IRV er egnet for valgkretser med flere kandidater der bare en representant skal velges. «Contingent vote» er en variant der det kun er to opptellingsrunder, og der kun de to med flest stemmer i første runde blir med til neste.

Alternativ stemmegivning brukes til presidentvalget i Irland, i Australia, i de amerikanske delstatene Alaska og Maine, i noen byer i USA, Storbritannia og New Zealand.

Se også rediger

Referanser rediger