Prosjekt Innlandsuniversitetet

(Omdirigert fra Innlandsuniversitetet)

Prosjekt Innlandsuniversitetet var et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark, Høgskolen i Lillehammer, Hedmark fylkeskommune og Oppland fylkeskommune om å skape et nytt universitet i Norge, Universitetet i Innlandet. Målet med prosjektet var å kunne sende søknad om universitetsstatus innen 1. januar 2012. Denne datoen ble senere utsatt. Målet deretter var å slå sammen de tre høgskolene til én, for så å bli et universitet 1. januar 2015.

Prosjektet ble finansiert av de tre høgskolene, de to fylkeskommunene, enkelte kommuner i regionen, Eidsiva Energi og Hamar Energi Holding AS. Totalt var det skutt inn i overkant av 183 millioner kroner, som ble samlet i Kompetanse-, Universitets- og Forskningsfondet for Innlandet AS (KUF-fondet). Fondet hadde som mål å få på plass en fondskapital på 300 millioner kroner.

27. juni 2012 ble prosjektet avsluttet, da høgskolene ikke ble enige om organiseringen.[1][2] I februar 2013 ble likevel diskusjonene tatt opp igjen, da uten Høgskolen i Hedmark, om å få etablert et universitet i Oppland.[3]

Etter at det i 2015 ble bestemt at Høgskolen i Gjøvik skal inngå i NTNU fra 1. januar 2016,[4] var et universitet i Innlandet, slik det opprinnelig var tenkt, ikke lenger aktuelt.

Etter fusjonen mellom Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer til Høgskolen i Innlandet 1. januar 2017, ble imidletid tanken om et innlandsuniversitet gjenopptatt. Søknad om universitetsstatus ble overlevert NOKUT 17. desember 2018.

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger