Inkvisisjon

Inkvisisjon (lat. inquisitio, undersøkelse) er et juridisk teknisk begrep for en prosess hvor det samme organ har ansvaret for sakens opplysning og for å treffe avgjørelse i saken. Den motsatte prosessformen er partsprosessen. I Norge gjelder inkvisisjonsprinsippet som hovedregel for statsforvaltningen, samt ved granskninger, både offentlige og private.

Inkvisisjonen var en betegnelse på flere instanser innenfor den katolske kirke som var ansvarlig for å bekjempe kjetteriet.