Norske Skog Skogn

(Omdirigert fra «Industrikraft Midt-Norge»)

Norske Skog Skogn er en treforedlingsfabrikk i Skogn i Trøndelag.

Fiborgtangen i Skogn

Ledelse rediger

I oktober 2022 ble Håvard Busklein ansatt som fabrikksjef ved fabrikken, med tittelen administrerende direktør. Han etterfulgte Bjørn Einar Ugedahl i stillingen.[1]

Virksomhet rediger

Papirmaskiner rediger

Per 2013 var det tre papirmaskiner på Skogn som i hovedsak leverer papir til det europeiske papirmarkedet. Produksjonskapasiteten var på 590 000 tonn og ca. 90 % av papiret som produsert på Skogn blir sendt til utlandet. Storbritannia var hovedmarkedet i 2013, og dit gikk all leveranse fra fabrikkanleggets egen dypvannskai.

Returfiberanlegg rediger

Det var i 2013 også et returfiberanlegg på Skogn, som tok i mot store mengder hvitt returpapir (aviser og magasiner) for gjenvinning. PM3 (Papir Maskin 3) kjørte i 2013 30 % returfiber. Gjennom et forbedringsprosjekt i 2009–2010 tok papirproduksjonen i bruk større mengder fyllstoff. Dette ga en bedret og mer konkurransedyktig avispapirkvalitet, og reduserte tømmerforbruket og energiforbruket. Denne utbyggingen fikk støtte fra Enova, fordi det ville redusere elektrisitetsforbruket.

Fiborgtangen Vekst rediger

Fiborgtangen Vekst AS ble etablert i 2009 for å arbeide med industrietablering i tilknytning til papirproduksjonen ved Norske Skog Skogn. Olav Dehli var daglig leder for Fiborgtangen Vekst AS i 2013.

Biokraft AS har etter Fibortangen Veksts oppstart i 2009 etablert et produksjonsanlegg for flytende biogass (LBG) på stedet.

Historikk rediger

Norske Skog Skogn var den første fabrikken i Norske Skog-konsernet. Fabrikken ble anlagt fordi skogeiere i Trøndelag hadde behov for en egen treforedlingsfabrikk på begynnelsen av 1960-tallet. Planleggingen startet våren 1962, da de første møtene angående en eventuell fabrikk ble holdt. Høsten i 1962 ble det første kontoret etablert i Trondheim med 7 ansatte som primært skulle finne den best egnede plasseringen av fabrikken. Valget stod mellom Stjørdal, Skogn, Verdal, Steinkjer og Namsos. Sivilingeniøren som var på befaring på alle stedene mente Skogn var rett sted i forhold til transportruter. Byggingen startet i 1964Fiborgtangen i Skogn i Levanger kommune og fabrikken var klar til drift 1966. Det første tømmerlasset ankom 1. mars 1966.

På nyåret 2009 ble PM1 ombygd med en Duo-former på vireparti. Duo-formeren er en høy-vakuum suge-kasse som skal hjelpe til med å få opp tørrstoffprosenten og skape bedre struktur i papirbanen.

Norske Skog Skogn er en av fylkets største industriarbeidsplasser med cirka 370 ansatte pr. november 2014.[2]

Pr 1. januar 2013 var Amund Saxerud fabrikksjef ved Norske Skog Skogn.

Industrikraft Midt-Norge AS ble etablert i 1997 med Norske Skog og NTE som hovedaksjonærer. Selskapet fikk i 2001 konsesjon og utslippstillatelse for et gasskraftverk i tilknytning til Norske Skog Skogn, drevet på gass fra Haltenbanken, og en gassrørledning fra Tjeldbergodden til Skogn. Konsesjonen ble forlenget i 2006 og 2010, men prosjektet har ikke blitt realisert.[3]

Referanser rediger

  1. ^ «Pressemelding: Håvard Busklein blir ny fabrikksjef ved Norske Skog Skogn». www.norskeskog.com. Norske Skog. 12. oktober 2022. Besøkt 23. april 2023. «- Jeg er svært motivert og klar for denne nye utfordringen. Min karriere hittil ved Skogn har gitt meg stor kompetanse om Skogn og papirindustrien. I samspill med mange dyktige medarbeidere her på Skogn, er jeg sikker på at vi vil lykkes i å forbedre oss til den fremtidige, globale konkurransen, sier Håvard Busklein, administrerende direktør i Norske Skog Skogn. | Håvard Busklein har fungert som fabrikksjef siden Bjørn Einar Ugedahl sluttet i stillingen den 1. oktober 2022.» 
  2. ^ Nye kutt på Norske Skog[død lenke]
  3. ^ «Industrikraft Midt-Norge». Arkivert fra originalen 3. mars 2016. Besøkt 15. januar 2021. 

Litteratur rediger