Industrikraft Midt-Norge

norsk energiselskap

Industrikraft Midt-Norge er et norsk kraftselskap. Det ble etablert i 1997, og har som mål å bygge og drive et gassdrevet kraftvarmeverk i tilknytning til papirfabrikken Norske Skog SkognSkogn i Trøndelag samt en gassrørledning fra Tjeldbergodden til Fiborgtangen via Trondheimsfjorden, noe selskapet fikk konsesjon og utslippstillatelse for i 2001. Konsesjonen ble forlenget i 2006 og 2010. Det planlagte kraftverket vil ha en maksimal produksjon på 6,4 TWh.

Industrikraft Midt-Norge AS eies av Norske Skog ASA (40 %), NTE Holding AS (40 %), Orkla ASA (10 %) og Statkraft AS (10 %). Administrerende direktør er Olav Norberg.

Eksterne lenkerRediger