Inderøy

kommune i Trøndelag
(Omdirigert fra Inderøy kommune)

Inderøy er en kommune i Trøndelag som ligger nord i Trondheimsfjorden. Kommunen grenser til Steinkjer og Verdal i øst, mot Indre Fosen og Verran i vest. Kommunen har sjøgrenser mot Verran i nord og Levanger i sør.

Inderøy
Inderøy-Sund-Straumen.jpg
Inderøy sett mot kirka og tettstedet Straumen. I forgunnen Sund folkehøgskole

Våpen

Kart over Inderøy

LandNorge Norge
FylkeTrøndelag
Statuskommune
InnbyggernavnInderøyning
Grunnlagt1837
Adm. senterStraumen
Areal
 – Totalt
 – Land
 – Vann

365,67 km²[2]
351,15 km²[1]
14,52 km²[1]
Befolkning6816[3] (2020)
Bef.tetthet19,41 innb./km²
Antall husholdninger2 833
Kommunenr.5053
MålformNøytral
KommuneblomstLøvetann
NettsideNettside
Politikk
OrdførerIda Stuberg (Sp) (2011)
VaraordførerJonny Melting (SP) (2019)

Inderøy
63°53′58″N 11°13′12″Ø

a^ SSB: Befolkningsstatistikk (1. januar 2021)

Inderøy kommune dekker 365 km² og har 6764 innbyggere (1. januar 2021). Kommunen består av tre naturgeografiske enheter: halvøya Inderøya mellom Beitstadfjorden og Børgin (Borgenfjorden), halvøya MosvikFosenhalvøya vest for Skarnsundet og området på sørøstsiden av Borgenfjorden langs og øst for E6, som dels tilsvarer gamle Røra kommune. Halvøya er skilt fra den sørøstlige delen av kommunen ved tettstedet Straumen, hvor Børgin er forbundet med Trondheimsfjorden i en tidevannsstrøm.

Inderøy herred ble i 1907 delt i de tre kommunene Inderøy, Røra og Hustad. Hustad skiftet i 1912 navn til Sandvollan. De tre kommunene ble slått sammen igjen 1. januar 1962. Den tidligere nabokommunen Mosvik ble slått sammen med Inderøy den 1. januar 2012. Tettstedet Straumen ble kåret til Norges mest attraktive tettsted i 2020.

GeografiRediger

Kommunen består av den store halvøya Inderøya, Røra, på østsida av Trondheimsfjorden, samt halvøya Mosvik på Fosenhalvøya på andre siden av Skarnsundet. (1. januar 2012).

HistorieRediger

 
Folketallsutvikling i Inderøy 1951-2010. Innbyggertallet har økt, og kommunen profitterer på kombinasjonen av landlig bomiljø og kort pendleravstand til de større nabokommunene Steinkjer og Verdal.

Kommunesammenslåing 2010–2012Rediger

Mosvik kommune vedtok 16. desember 2009 å utrede sammenslåing med Inderøy.[4] Motivene for sammenslåing kan ha vært mange, men ett av dem var at «Fosensamarbeidet ikke hadde gitt de resultater Mosvik hadde håpa på, og samhandlingsreformen og etableringen av et distriktsmedisinsk senter på Ørlandet hadde kanskje vært siste dråpen i begeret for Mosvik».[5] Inderøy og Mosvik hadde også samarbeidet om felles ungdomsskole fram til 1992, og «Skarnsundbrua fjerna avstandsulempene i stor grad. Da bompengene ble borte i 2007 ble enda et hinder fjerna».[5] I en rådgivende folkeavstemning 30. og 31. mai 2010 stemte 58 % av innbyggerne i Mosvik ja til forslaget om å slå sammen Mosvik og Inderøy kommuner. 76,5 % av innbyggerne deltok i avstemningen, som var åpen for alle ned til 16 år. 295 stemte ja til sammenslåing, mens 214 stemte nei.[6]

Sammenslåingen fant sted den 1. januar 2012. Den 9. mars 2011 ble det vedtatt å gi den nye kommunen navnet Inderøy med kommuneadministrasjonen liggende på Straumen i Inderøy. Kommunen fikk det nye kommunenummer 1756. Fellesnemnda for kommunesammenslåing Mosvik-Inderøy vedtok også den 9. mars 2011 at den nye kommunen beholder Inderøys gamle kommunevåpen med fire flyndrer.[7] Våpenet ble gitt følgende begrunnelse: «Motivet symboliserer fjordkultur fra tidligere historiske tider og fram til i dag – fra flatfisk på helleristningene i Kvennavika, til det tradisjonsrike flyndrefisket i Børgin. I tillegg symboliserer motivet de fire opprinnelige kommunene Mosvik, Inderøy, Sandvollan og Røra».[5][7][8]

SamfunnRediger

Inderøy omfatter syv bygder: Framverran, Mosvik, Kjerknesvågen, Røra, Sandvollan, Sakshaug og Utøy, og kommunesenteret Straumen.

Kommunen hører under Inntrøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett.

Kommunen tilsvarer de fire kirkesognene Salberg (Røra), Sandvollan, Sakshaug og Mosvik/Vestvik, i Stiklestad prosti og Nidaros bispedømme.

Administrasjonssetet og skolene ligger på Venna i Sakshaug, mens det største handelssentret ligger på Straumen, omtrent én km unna.

PolitikkRediger

Kommunestyret har fra 2011 31 medlemmer, en økning på fire etter kommunesammenslåingen med Mosvik. Det er to politiske hovedutvalg: Folk og Natur.

Kommunestyrevalget 2007Rediger

Etter valget i 2007 fikk Senterpartiet (Sp), Høyre (H), Venstre (V), Kristelig Folkeparti (KrF) og Fremskrittspartiet (Frp) flertall i kommunestyret, og Ole Tronstad (Sp) ble valgt til ordfører og Ida Stuberg (Sp) valgt til varaordfører. Sp fikk også de to hovedutvalgslederne. Per Ørjan Hansen ble valgt til leder av Hovedutvalg Folk, mens Anita Axelsson ble valgt til leder av Hovedutvalg Natur.

Parti Prosent Stemmer Mandater i by-/kommunestyret Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Arbeiderpartiet 26,6 −7,2 813 7 −3
Senterpartiet 37,8 + 11,4 1158 11 +4
Sosialistisk Venstreparti 8,3 - 7,2 253 2 - 2
Høyre 12,1 +1,8 369 3 0
Fremskrittspartiet 8,9 +4,0 274 2 +1
Kristelig Folkeparti 3,2 −1,4 99 1 0
Venstre 3,1 −1,3 96 1 0
Valgdeltakelse/Total 69,9 % 27
Ordfører: Ole Tronstad (Sp) Varaordfører: Ida Stuberg (Sp)

Kommunestyrevalget 2011Rediger

Etter kommunevalget i 2011 ble det etablert en flertallskoalisjon av Senterpartiet (Sp), Høyre (H), Venstre (V), Kristelig Folkeparti (KrF). Ida Stuberg (Sp) ble valgt som ordfører og Trine Berg Fines (H) som varaordfører. Sp fikk også de to hovedutvalgslederne. Ragnar Nossum ble valgt til leder av Hovedutvalg Folk, mens Ole Anders Iversen ble valgt til leder av Hovedutvalg Natur.

Parti Prosent Stemmer Mandater i by-/kommunestyret Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Senterpartiet 39,8 +2,0 1 388 +230 13 +2 3
Arbeiderpartiet 33,2 +6,6 1 158 +345 10 +3 3
Høyre 10,6 −1,5 371 +2 3 0 2
Sosialistisk Venstreparti 5.7 −2.3 199 −54 2 0
Fremskrittspartiet 3.9 −5 136 −138 1 −1 1
Kristelig Folkeparti 4.3 +1.1 149 +50 1 0
Venstre 2.4 −0.7 85 +11 1 0
Valgdeltakelse/Total 69 % 3486 31 9
Ordfører: Ida Stuberg (Sp) Varaordfører: Trine Berg Fines (H)

Kommunestyrevalget 2015Rediger

Parti Prosent Stemmer Mandater i by-/kommunestyret Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Senterpartiet 48,0 +8,2 1 633 +245 15 +2 5
Arbeiderpartiet 28,1 -5,1 955 -203 9 -1 3
Høyre 8,0 -2,7 271 -100 2 -1 1
Sosialistisk Venstreparti 6,0 +0,3 205 +6 2 0
Kristelig Folkeparti 4,1 -0,1 141 -8 1 0
Venstre 3,2 +0,8 109 +24 1 0
Miljøpartiet De Grønne 2,6 +2,6 87 +87 1 +1
Andre -3,9
Valgdeltakelse/Total 66,0 % 3 425 31 9
Ordfører: Ida Stuberg (Sp) Varaordfører: Trine Berg Fines (H)
Merknader: Kilder: valgresultat.no og Inderøy kommune

Kommunestyrevalget 2019Rediger

Parti Prosent Stemmer Mandater i by-/kommunestyret Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Senterpartiet 44,3 -3,8 1 653 +20 11 -4 3
Arbeiderpartiet 26,7 -1,3 999 +44 7 -2 2
Høyre 11,0 +3,0 410 +139 3 +1 1
Sosialistisk Venstreparti 9,6 +3,6 359 +154 2 1
Kristelig Folkeparti 3,0 -1,1 112 -29 1
Miljøpartiet De Grønne 2,9 +0,4 110 +23 1
Venstre 2,5 -0,7 92 -17 -1
Valgdeltakelse/Total 71,5 % 3 777 25 7
Ordfører: Ida Stuberg (Sp) Varaordfører: Jonny Melting (Sp)
Merknader: Kilder: valgresultat.no og Inderøy kommune

SamferdselRediger

Hovedfartsåren gjennom kommunen er   som går gjennom tettstedet Røra. Andre større veger er 755 og 761. I Røra munner riksvei 755 ut i E6. TrønderBilene opererer en begrenset busstjeneste gjennom kommunen, mens Vys lokaltog på Trønderbanen stopper på Røra stasjon hver time.

Straumen ligger ca. 105 km fra Trondheim, ca. 75 km fra Trondheim lufthavn, Værnes og ca. 22 km fra fylkeshovedstaden Steinkjer.

Skarnsundbrua er verdens nest lengste skråkabelbro. Den ble åpnet av Kong Harald i 1991, og forbinder Vangshylla med Mosvik og Fosenhalvøya. Skarnsundbrua var bomfinansiert fram til høsten 2007.

AdministrasjonRediger

Administrasjonen for Inderøy kommune har sete på Venna på Sakshaug, og ledes av rådmann Peter Ardon

NæringslivRediger

 
Sundnes brenneri

Hovednæringsveien på Inderøy har tradisjonelt vært, og er fortsatt landbruk. 16% av arbeidskraften er sysselsatt i primærnæringene. Som en følge av dette er det flere viktige næringsmiddelindustrier på Inderøy, blant annet Sundnes brenneri, Røra Fabrikker og Inderøy Slakteri. I tillegg finner man en rekke mindre gårdsutsalg, flere av dem organisert gjennom Den gyldne omvei.

I tillegg fungerer Inderøy som en soveby for arbeidstakere i andre kommuner, hovedsakelig Steinkjer, Verdal og Levanger. Utover offentlige tjenester og primærnæringer har Inderøy svært få arbeidsplasser og nesten ingen ikke-næringsmiddelbasert industri. Inderøy kommune er kommunens største arbeidsgiver. Andre større bedrifter innbefatter Franzefoss bruk på Hylla, Vangs mekaniske verksted på Tømte, Austad Maskinstasjon på Røra og Jægtvolden Fjordhotell.

KulturRediger

 
Kulturhuset, Inderøy videregående skole og kommunehuset

En person fra Inderøy kalles en inderøyning. Halvøya ble i tidlig middelalder kalt Eynni Idri, som betyr den indre øya. Kommunevåpenet består av fire gyldne flyndrer på rød bunn og er tegnet av Nils Aas. «Gullflyndre» fra fjordstykket Børgin er en lokal tradisjonsrett, noe som er bakgrunnen for valg av motiv.

Sentrum for kulturlivet i kommunen er Inderøy Kulturhus. Kulturhuset er hjem for blant annet musikk- dans- og dramalinjen på Inderøy videregående skole. Sammen med jazzlinjen ved Sund Folkehøgskole og Musikktjenesten i Nord-Trøndelag gjør dette Inderøy til et av fylkets musikale sentre, med jazzfestivalen SoddJazz som årlig hovedpunkt.

Inderøy kommune har fire voksenkorps; Laat (Sakshaug), Musikklaget Lurlåt (Sandvollan), Nordhøy Hornmusikklag (Kirknesvågen) og Røra Hornmusikklag (Røra). Våren 2008 arrangerte disse korpsene i fellesskap Inderøy Musikkfestival med 800 deltakende korpsmusikanter fra hele Midt-Norge.

Galleriet Nils Aas' Kunstverksted lokalt i Straumen sentrum er fanen i kunstsammenheng i kommunen. I tillegg finnes en rekke små kunstutsalg spredt rundt i bygdene. Sammen med en rekke reiselivs- og gårdsmataktører har de dannet merkevaren "den gylde omvei".

Siden 1988 utdeler kommunen annethvert år Inderøy kommunes kulturpris til personer som over en lengre periode har gjort en spesiell innsats for kulturlivet i kommunen.

TusenårsstedRediger

Kommunens tusenårssted er skulpturparken Muustrøparken. Billedhoggeren Nils Aas har skjenket åtte skupturer til parken, som bærer navnene «Flyndre», «And», «Stavhopper'n», «Ringkatta», «Lesende», «Elg», «Fisker» og «Ekorn». I tillegg er det amfi med scene og skotthyllbane, kvernbruk og lekeområde i parken. «Flyndre» er en skulptur av Inderøys kommunevåpen.

Kjente inderøyningerRediger

 
Kirkene på Sakshaug

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger