Kongregasjonen for reformen av fortegnelsen over de forbudte bøker

(Omdirigert fra «Indekskongregasjonen»)

Kongregasjonen for reformen av fortegnelsen over de forbudte bøker (ofte kalt Indekskongregasjonen) var fra 1571 til 1917 en del av Den romerske kurie, som er Den katolske kirke sentrale forvaltning.

Oppgavene som var tillagt «Indekskongregasjonen» (index betyr fortegnelse) var tidligere tillagt Den hellige kongregasjon for den hellige romerske og universelle inkvisisjon (opprettet 1562), som skulle beskytte Den katolske kirke mot heresi.

I 1571 utskilte pave Pius V en avdeling av kongregasjonen og gjorde den selvstendig. Denne kongregasjonen ble opphevet i 1917 og oppgavene ble tilbakeført til «inkvisisjonskongregasjonen» som i mellomtiden hadde fått det nye navn Den hellige kongregasjon for det hellige officium (siden 1965 heter den Kongregasjonen for troslæren).

I 1966 kunngjorde pave Paul VI at man hadde avsluttet føringen av en fortegnelse over forbudte bøker (Index Librorum Prohibitorum), dvs. bøker som var potensielt skadelige for tro og moral. Dette er erstattet med en formaning til katolikker om at de ikke skal lese bøker som de antar kan være skadelige for tro og moral, det vil si en selvkontroll basert på den enkeltes samvittighet og tåleevne.