Indeks (datateknologi)

Én indeks er i dataterminologi en optimalisert representasjon av data. Søkemotorer og databaser er eksempler på anvendelsesområder.

Om man tar for seg et datasett som inneholder N objekter, så vil en enkel søkealgoritme måtte gå gjennom hver enkelt objekt i settet for å finne et spesifikt objekt. I gjennomsnitt innebærer det at man må søke gjennom halvparten av objektene i settet, og i verste fall må alle objektene undersøkes. Mao. en O(N) eller lineær tid algoritme. Dette er åpenbart ikke optimalt for større datamengder, og det er ofte ønskelig å forbedre ytelsen på søk.

Én indeks er en datastruktur som forbedrer ytelsen på oppslag mot datasettet. Det finnes mange forskjellige typer datastrukturer som kan brukes for dette formålet. Som oftest er det forskjellige avveininger man må gjøre i forhold til ytelse på oppslag, oppdateringshastighet, størrelse på indekset osv.

Se ogsåRediger