In Our Time

In Our Time er en novellesamling av Ernest Hemingway, utgitt i 1925. Året før hadde Hemingway på Three Mountains Press i Paris gitt ut den eksperimentelle kortprosasamlingen in our time, som består av 18 korte kapitler uten noen tydelig indre sammenheng. Disse tekstene kan minne om reportasje, og handlingen i flere av dem utspiller seg på gjenkjennelige steder «i vår tid». Noen kapitler er lagt til Nord-Frankrike under 1. verdenskrig. Flere tekster foregår på tyrefekterarenaer, og beskriver såra og døende okser, hester og matadorer. Noen kapitler skildrer sivilbefolkningas lidelser under grekernes tilbaketrekning fra Izmir og Thrakia under den tyrkiske uavhengighetskrigen. Ett kapittel handler om en henrettelse i et amerikansk fengsel.

I samlinga fra 1925 er kapitlene fra in our time satt inn ett og ett mellom mer konvensjonelle noveller. Den åpner med den grusomme fortellinga fra evakueringa av sivile grekere fra Izmir – «På bryggen i Smyrna». Den ironiske slutten lyder: «Alt i alt må jeg si det var en hyggelig opplevelse. Virkelig oppmuntrende alt sammen.»

«Indianerleir» («Indian Camp») er den første av Hemingways noveller med gjennomgangsfiguren Nick Adams. Denne handler om gutten Nick som får bli med faren på et legebesøk i en indianerleir ett eller annet sted i de store skogene i det nordlige USA. Opplevelsen blir så opprivende at faren etterpå angrer på at gutten ble med. Nick får møte døden på nært hold, men etterpå føler han seg overbevist om at han aldri kommer til å dø. «Doktoren og hans kone» er en annen Nick Adams-fortelling fra samme sted, der Nick blir vitne til at faren mister fatningen når han føler at han ikke er situasjonens herre.

I «Slutten på noe» er Nick som voksen tilbake på gamle trakter sammen med en kjæreste. Novella foreviger det øyeblikket da den ene oppdager at kjærligheten er slutt. «Tredøgns-stormen» er en fortsettelse av den foregående, på den måten at den sier noe om hva Nick føler ved at det ble slutt med Marjorie. Han sitter sammen med kameraten Bill og drikker whisky, og Bill begynner å snakke om hvor heldig Nick er som snudde i rett tid, og unngikk å skli inn i et ekteskap.

I «Slåsskjempen» prøver Nick seg som hobo, men blir kasta av godstoget av bremsemannen. Ute i ødemarka treffer han et besynderlig par; en avdanka bokser som aldri har kunnet styre sinnet sitt, og en meget høflig svart mann med kriminell fortid som har funnet en egen måte å få kameraten ut av vansker på når det brygger opp til bråk.

«Kort fortalt» bærer tittelen med rette; på under to sider fortelles historia om to unge som møtes i Italia under krigen – han soldat og hun sjukepleier. De synes bestemt for hverandre, men små tilfeldigheter bringer dem uvegerlig i hver sin retning. «Soldatens hjem» handler om Harold Krebs, som er kommet hjem til hjembyen Kansas etter å ha kjempa som soldat i Europa under første verdenskrig. Folk er blitt lei av å høre om opplevelser ved fronten, og Krebs får aldri mulighet for å snakke om det han har sett. Krigen har stansa han som menneske, og foreldrene er bekymra over at han ikke vil ta seg noe til.

«Den revolusjonære» er en svært kort novelle der jeg-personen er en kader i det italienske kommunistpartiet. Den handler om en ungarsk kamerat som har vært forfulgt i hjemlandet og som nå er på gjennomreise i Italia.

I «Herr og Fru Elliot» er miljøet et annet. Her ironiserer Hemingway over rike, halvstuderte amerikanere som oppholder seg i Frankrike for å øke sin kulturelle kapital med en passende dose europeisk kultur. Herr og Fru Elliot danner et umake par; han er en diktskrivende rentenist, hun en godt moden dame som drev en tesalong før de gifta seg. De forsøker iherdig å få et barn, men uten å lykkes. Det ender med at Elliot sitter hele natta og skriver dikt, mens Cornelia og en tilkalt venninne sover sammen i dobbeltsenga, og «de syntes de hadde det riktig hyggelig alle tre».

«Katt i regnvær» eksponerer et liknende miljø av tidsfordrivende amerikanere – denne gang i Italia. Han har ikke annet å tilby henne enn lesning; hennes følelse av savn og mangel utkrystalliseres i et absurd ønske om å ta til seg en katt som hun får øye på i regnet utenfor hotellvinduet. «Utenfor sesongen» foregår nettopp utenfor sesongen i den italienske vintersportsbyen Cortina d'Ampezzo. Både han og hun preges av en følelse av at forholdet ikke stemmer, at ingenting stemmer, og den lokale oppvarterens entusiastiske forsøk på å trekke dem med på en fisketur fører ikke til noen endring.

«Skitur» er en kort Nick Adams-historie om de to kameratene som sammen står ned en bakke i Alpene, og gleden ved farten, snøen og den fysiske utfoldelsen. Den etterfølgende samtalen avdekker at jenta til Nick er med barn, og at både hun og Nick har blanda følelser for det som skal komme. Omstendighetene gjør det sannsynlig at det er siste gang de to vennene står på ski sammen, og at livet heretter aldri blir det samme.

I «Faren min» introduseres et nytt miljø; her handler det om galopp og hesteveddeløp. Fortelleren er sønn av en amerikanskfødt jockey med mange store løp bak seg i Italia og Frankrike. Sønnen beundrer faren grenseløst, og er ikke i stand til å se at det går nedover med faren, både sportslig og moralsk. Sannhetens øyeblikk kommer etter at faren er forulykket under et løp, og sønnen overhører en samtale som dreier seg om faren.

Samlinga avsluttes med de to fortellingene «Big Two-Hearted River I» og «Big Two-Hearted River II». Her har Nick Adams tatt seg alene ut i ødemarka, og fortellingene dveler i detalj ved arbeidet med å slå leir og deretter fiske etter storørret i elva. Bare i små glimt aner en at han også har tankene sine andre steder enn ved alle de nødvendige, praktiske håndgrepene. Han minnes en eventyrer ved navn Hopkins som han en gang kamperte sammen med, og som bare forsvant. Noe foregår også inne i Nick når han vegrer seg mot å gå inn i et parti av elva der den danner et sumpland. En får inntrykk av at strevet med å overleve under primitive forhold er en slags terapi som tar oppmerksomheten bort fra onde tanker.