Ilabekken (Oslo)

Akersbekken

Ilabekken – tidligere kalt Akersbekken – er en i dag overhvelva bekk i Oslo. Bekken har sitt utspring på Tåsen, renner gjennom Voldsløkka, og følger derfra Uelands gate ned Iladalen. Bekken krysser Maridalsveien nedenfor Gamle Aker kirke og renner ut i Akerselva ved Nedre Foss. På Tåsen og ved Nordre gravlund renner flere småbekker inn i hovedløpet både øst- og vestfra.

Ringsdalen og Akersbekken på kart fra 1861.

Akersbekken ble lukka fra utløpet til Alexander Kiellands plass mellom 1887 og 1898. Øvre del av løpet, som også kalles Tåsenbekken, ble lagt i rør mellom 1898 og 1920.

Bekkedalen ble fram til lukkinga kalt Ringsdalen, og var en markant terrengform mellom Maridalsveien og St. Hanshaugen/Lovisenberg. I Iladalen er terrenget enkelte steder fylt opp hele 12 m, slik at terrenget ikke lenger minner om den forsvunne Ringsdalen.

Det forelå noen år på 2000-tallet planer for gjenåpning av Ilabekken på enkelte strekninger.[1] I 2012–2013 ble vannanlegget på Alexander Kiellands plass reparert, og da ble tidligere planlagt henting av vann fra Ilabekken forlatt. Vann til parken tas fra det kommunale ledningsnettet.[2]

ReferanserRediger

  1. ^ Kommunedelplan Anlegg og områder for friluftsliv i Oslo. Handlingsprogram for 2005–2008. Oslo kommune, Friluftsetaten, 2005, se side 23 og 106 (lest 27. april 2008)
  2. ^ Park & anlegg, 6–2013, side 8