Se også Idioten (andre betydninger).

Idioten er et parkmessig friområde på Valleløkken, nær Adamstuen nord i bydel St. Hanshaugen i Oslo.

Parken sett fra Ullevålsveien

Parken rediger

Parken er 10,3 dekar stor og i tillegg kommer barnehagens areal med 1,2 dekar. Grunnen eies av kommunen og er regulert til friluftsområde.[1] Den avgrenses av General Birchs gate i nord, bebyggelse som ligger til von der Lippes gate i øst, bebyggelse som ligger til Anton Schjøths gate i syd og Ullevålsveien i vest.

Idioten skråner kraftig mot nordøst og brukes mye som akebakke om vinteren. På det øvre platået er det ballbane som også brukes som skøytebane om vinteren.

Idioten forvaltes av bydel St. Hanshaugen.

Navnet og historie rediger

Navnet Idioten stammer fra «Anstalt for åndelig abnorme børn», som lå på den andre siden av General Birchs gate, omtrent der Veterinærinstituttet ligger i dag. Det var vanlig at naboene i nabolaget kalte barna som hørte til der for idioter. Navnet er brukt i skrift så tidlig som 1929.[2]

Området ligger på grunnen som hørte til middelaldergården Valle, den delen som rundt år 1700 ble utskilt som byløkka Valleløkken. Parkvesenet overtok området i 1929-1930.

Inntil 1950-årene, mulig senere, arrangerte Frigg guttehopprenn på Idioten.[3]

Det har vært en rekke forslag om å bygge på området, både boliger, næring og barnehager. Senest ble et forslag om barnehage avvist av bydelsutvalget og byråd Grete Horntvedt i 2006.

Referanser rediger

  1. ^ Grøntregistreringer. Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, 24. juni 2009. Bydel 4, areal nr. 42401, 42402 og 42403, og kart under «St. Hanshaugen». Ikke lenger tilgjengelig på internett.
  2. ^ «Idiotbakken» i Harald Hals: Fra Christiania til Stor-Oslo. Et forslag til generalplan for Oslo. Oslo, Aschehoug, 1929, side 203-4.
  3. ^ Bilde av hopprenn i 1957. Ukjent fotograf. Oslobilder.no. (besøkt 6. august 2010)

Litteratur rediger

  • Oslo byleksikon
  • Eva Ramm, Erling Lae og Ørnulf Olsen: St. Hanshaugen Ullevål – streiftog i bydelens nedre del. Oslo kommune, St. Hanshaugen Ullevål bydelsforvaltning, 1995, side 91-92
  • Bjørn Brøymer i Aftenposten Aften 23. januar 1988 (opplysning om hopprenn)
  • Aftenposten 16. november og 30. november 2006 (bydelsutvalget avviser barnehage)

Eksterne lenker rediger