Internetwork Packet Exchange (IPX) er en protokollnettverkslaget i OSI-modellen og er en del av IPX/SPX-protokollfamilien.

Autoritetsdata