ICME (The International Congress on Mathematical Education) er det viktigste samlingspunktet for matematikkdidaktikere og andre som er interesserte i matematikkundervisning. ICME arrangeres hvert 4. år, og det er den internasjonale kommisjonen for matematikkundervisning (ICMI) som har et overoppsyn av disse kongressene.

Organisering rediger

Det er den utøvende komitéen (EC) i ICMI som avgjør hvor hver enkelt kongress skal finne sted. Videre er det en internasjonal programkomité som planlegger det vitenskapelige programmet for hver kongress. Denne programkomitéen blir utnevnt av ICMIs utøvende komité, men den arbeider uavhengig av denne. For å sikre at kongressene følger de generelle prinsippene for ICMI, har programkomitéen som oftest noen representanter fra ICMIs utøvende komité. Det praktiske og økonomiske ansvaret for organiseringen av hver enkelt kongress ligger på den lokale eller nasjonale organisasjonskomitéen, som igjen må forholde seg til de generelle prinsippene for ICMI.

Publikasjoner rediger

I forbindelse med hver enkelt kongress blir det utgitt en offisiell publikasjon (Proceedings). I tillegg er det flere undergrupper og temagrupper som gir ut ulike typer publikasjoner i forbindelse med en ICME. I forkant av hver kongress holdes det normalt også konferanser for flere av undergruppene (såkalte Affiliated Study Groups) til ICMI. Disse konferansene utgir også ulike typer publikasjoner.

Tidligere kongresser rediger

Den første kongressen ble holdt i 1969, og ICME har til nå blitt avholdt ti ganger på følgende steder:

Eksterne lenker rediger