IB Diploma Programme


Artikkelen er en del av serien
International Baccalaureate

International Baccalaureate (IB) Diploma Programme (DP) er et utdanningsprogram undervist i enten engelsk, fransk eller spansk for elever som går de to siste årene i videregående skole, ofte før universitetet, og blir undervist i 1489 International Baccalaureate-skoler i 124 land verden over (2007).[trenger oppdatering][trenger referanse]

Fagene er delt inn i seks kategorier:

  • Language A1 – morsmål, eller kurset Literature and performance[1]
  • Language A2/B – andre morsmål eller et fremmedspråk.
  • Individuals and societies – economics, history, philosophy, psychology, business and management, geography, information technology, Islamic history, world religions (bare SL[2]), social and cultural anthropology og environmental systems and societies environmental systems (ES&S er et tverrfaglig kurs som tilhører kategoriene "Individuals and societies" og "experimental sciences", og undervises bare på SL)[3]
  • Experimental sciences – biology, chemistry, physics, design technology, computer science, ES&S SL og sports, exercise and health science SL[4]
  • Mathematics and computer science – tre forskjellige kurs i matematikk (det vanskeligste er mathematics higher level, de andre to, mathematical studies og mathematics SL, er begge på standard level), i tillegg kan Maths HL studenter ta further mathematics higher level[5]
  • The arts – music, theatre arts, visual arts

Man må velge minst ett fag fra hver kategori, unntatt The Arts, som kan byttes ut med et annet fag. Minst tre, maksimalt fire av fagene skal tas på «higher level», som krever flere undervisningstimer pr. uke (og derfor dekker mer materiale enn «standard level»).

Det er også obligatoriske kurs i Theory of Knowledge (ToK) (epistemologi).

For å vise samfunnsengasjement må elever utføre minimum 150 timer med CAS (Creativity, Action, Service) – her inngår et minstemål med kunst/kreativitet, fysisk fostring og frivillig arbeid. Elevene skal også skrive et Extended essay, som er en viktig del av IB-vitnemålet. Man kan sammenligne Extended essay med et særemne, men man kan skrive det i hvilket som helst av fagene som tilbyes innen IB-spektret, ikke nødvendigvis et fag man har undervisning i.

Karakterene for IB regnes på en skala fra 1-7, der 7 er det beste. Det er vanlig å legge sammen alle karakterene man har; en person oppgir således totalsummen av karakterene vedkommende har fått, fremfor en «snittkarakter». I tillegg til de 42 poengene man kan få fra de seks fagene man har tatt, kan ToK og Extended Essay sammen gi 3 ekstrapoeng, slik at totalsummen blir 45. CAS gir ingen poenguttelling, men dersom man ikke fullfører CAS, vil man ikke få bestått.

Kandidater som består eksamen i to språkfag, begge på enten A1- eller A2-nivå, og i tillegg oppnår alle kravene for å få IB-vitnemål, får et tospråklig vitnemål.

Etter at man har fullført IB Diploma Programme får man et internasjonalt diplom. Skal man søke seg inn på norske studieplasser, blir karakterene omregnet til en tilsvarende norsk karakter (se https://web.archive.org/web/20150914195203/http://www.samordnaopptak.no/info/utenlandsk_utdanning/ib/).

Referanser rediger