Hyposenteret (fra gresk"hypo" = under, derunder), også kalt fokus, av et jordskjelv er det punkt i jorden hvor et skjelv oppstår. Hyposenteret befinner seg direkte under episenteret på en dybde kalt fokusdybden.

Beliggenheten av henholdsvis epi- og hyposenteret.

Det nøyaktige punktet lar seg fastslå ved analyse av jordskjelvbølgene som registreres på seismiske stasjoner på jordoverflaten. Ofte unndrar jordskjelv seg en slik nøyaktig bestemmelse fordi de ikke lar seg fiksere til et enkelt punkt, det kan være en sammenhengende og samttidig forskyvning langs en bruddlinje. Da peiler man seg gjerne frem til et middelpunkt langs linjen.

Ved fastsettelse av det punkt hvor en bombe eller meteoritt eksploderer i luften over eller under jordoverflaten eller havoverflaten blir av og til kalt hyposentrum, hvilket språklig sett er feil ordbruk.