Hvite busser til Auschwitz

norsk stiftelse

Hvite busser til Auschwitz (Hvite busser) er en norsk stiftelse som arrangerer reiser for skoleelever til nazistenes tidligere konsentrasjonsleirer. Reisene har som formål å bidra til økt kunnskap om menneskeverd, menneskerettigheter og demokrati og skal inspirere skoleelevene til å få kraft og vilje til å ta personlig ansvar.

Reisetilbudene, undervisningopplegg og markedsføring utføres av selskapet Hvite busser AS, som er heleid av stiftelsen. Selskapets ledelse og administrasjon ligger i Porsgrunn.[1] Hvite busser drives på ideelt grunnlag med basis i billettinntekter fra de reisende – skoleelever, foreldre, lærere og voksengrupper. Hvite busser hadde tidligere ingen offentlig økonomisk støtte, men fra 2019 bevilges støtte over statsbudsjettet slik at det kan søkes om tilskudd til turer for ungdom som planlegger å besøke konsentrasjonsleirer og minnesteder fra andre verdenskrig.[2][3]

HistorikkRediger

Stiftelsen ble startet som en forening i 1992 av Helga Arntzen, og i løpet av 2013 steg antallet deltagere som hadde reist med Hvite busser til over 160 000. Aksjeselskapet ble stiftet i 1998. Selskapet hadde i 2007 en omsetning på vel 54 millioner. Senere sank omsetningen, og i 2011 var den på i underkant av 35 millioner.[4]

Hvite busser fikk sitt navn fra de hvite bussene som våren 1945 hentet hjem flere tusen fanger fra konsentrasjonsleirer i Europa.

ReisemåleneRediger

De fleste reisene går til minnestedene og museene Auschwitz-Birkenau ved Kraków i Polen, Sachsenhausen og kvinneleiren Ravensbrück ved Berlin og Natzweiler-Struthof ved Strasbourg i Frankrike, men Hvite busser arrangerer også reiser til Lidice og Theresienstadt ved Praha og Stutthof ved Gdańsk. Det arrangeres også reiser til freds- og menneskerettighetsinstitusjoner i Frankrike, Belgia og Haag i Nederland – blant annet til EUs institusjoner i Brussel og Europarådet i Strasbourg.

Om temaene som behandlesRediger

Temaet aktualiseres ved at det trekkes paralleller til konflikter, undertrykking og terror rundt i verden i vår egen tid. Herunder inngår refleksjon og samtaler rundt terrorhandlingene i Oslo og på Utøya 22. juli 2011. Fokus på menneskeverd, menneskerettigheter og demokrati er bærebjelken i Hvite bussers arbeid. Elevene bruker dette i sitt arbeid mot rasisme, antisemittisme, nynazisme, mobbing og andre destruktive ideologier og handlinger.

Reisene som del av skolens undervisningRediger

Reisene kan inngå som del av undervisningen i skolen innenfor rammen av fag- og læreplanene. Viktige fag er norsk, religion, livssyn og etikk (RLE), historie, geografi og samfunnskunnskap.

Den viktigste samarbeidspart for Hvite busser er Røde Kors. Selskapet samarbeider blant annet med Røde Kors om materiell og filmer som benyttes i forbindelse med reisene.

Arven etter fangeneRediger

Stiftelsen Hvite busser tok i 2005 over oppgavene til det som inntil da hadde vært Foreningen av politiske fanger 1940-45. De fleste medlemmene i denne foreningen hadde vært kategorisert som politiske fanger i eksempelvis konsentrasjonsleiren Sachsenhausen. Foreningen ble som ledd i dette nedlagt. Hvite busser forpliktet seg dermed til å bringe arven og historiene fra de tidligere fangene videre, ved at stiftelsen skal fortelle de kommende generasjoner om hvilke overgrep og lidelser de norske fangene var utsatt for. Hvite busser er de norske fangenes representant i Den Internasjonale Sachsenhausen Komitéen (ISK) og Den Internasjonale Ravensbrück Komitéen (ISK), som er to viktige internasjonale organisasjoner knyttet til museene og minnestedene i Sachsenhausen og Ravensbrück.

Variasjon i reisetilbudeneRediger

Hvite Bussers reiser varer fra 4 til 10 dager og gjennomføres med buss eller fly, eller med buss og fly i kombinasjon. Hvite Busser arrangerer også «Reiser med mening» for ulike voksengrupper, bedrifter, lag og foreninger.

ReferanserRediger

  1. ^ «Om oss». Hvite Busser. Besøkt 11. september 2022. 
  2. ^ «Statsstøtte til elever på klassetur med Hvite Busser». Hvite Busser. Besøkt 11. september 2022. 
  3. ^ «Tilskudd til skoleturer for ungdom». www.udir.no. Utdanningsdirektoratet. Besøkt 11. september 2022. «Vi gir tilskudd til turer for ungdom som planlegger å besøke konsentrasjonsleirer og minnesteder fra andre verdenskrig.» 
  4. ^ Hvite busser AS' regnskapstall på proff.no[død lenke]

Eksterne lenkerRediger