Husodden er en halvøy i Randsfjorden, på vestsiden, like sør for Fluberg bru. Det er gjort mange jernalderfunn og rester av bosetninger på halvøya. På Husodden ligger Husodden flyplass. Det er flere fine sandstrender der.