Husmorferie

Husmorferie var opprinnelig betegnelsen på et statsstøttet ferieopphold for husmødre med økonomiske utfordringer, som var i virke i Norge fra like etter andre verdenskrig til 1981.[1]

Målet med husmorferien var å sidestille hjemmearbeid med yrkesarbeid, og sammen med husmorvikarene handlet ordningen om å kunne gi hjemmeværende kvinner tilgang på samme velferdsgoder som lønnsmottakere.

OrganiseringRediger

Inspirasjon til husmorferien ble hentet fra Sverige. Kvinneorganisasjonene ønsket at arbeidet som ble lagt inn i hjemmet også skulle anerkjennes som en arbeidsinnsats, og ordningen ble drevet frem av Norsk Folkehjelp, Kvinnesekretariatet (nå: Det norske Arbeiderpartis kvinnebevegelse) og Norges Husmorforbund (nå: Norges Kvinne- og familieforbund).[2] Disse organisasjonene tok ansvar for både gjennomføring av husmorferiene og det politiske presset på at ordningen skulle få statsstøtte.

Ordningen var behovsprøvet, og husmorferien gjaldt både mor og barn. Ferien kunne eksempelvis være et to ukers opphold på pensjonat eller hotell, med kost og losji dekket.[3]

Dagens bruk av begrepetRediger

I dag brukes husmorferie ofte som humoristisk betegnelse for kvinners behov for en pause fra familien.

ReferanserRediger

  1. ^ «husmorferie – Store norske leksikon». Store norske leksikon. Besøkt 11. januar 2016. 
  2. ^ Skjelbred, Frode (2004). Husmorens storhetstid : Arbeiderpartiets kvinnesekretariat og innføringen av husmorvikarer og husmorferie. Universitetet i Oslo. 
  3. ^ «HUSMORFERIE #ARKIVSOMMER – Vestfoldarkivet». www.vestfoldarkivet.no. Besøkt 11. januar 2016.