Husøkonom er en yrkesgruppe som kan ha ansvar for områder som innemiljø og arealplanlegging, renhold og vedlikehold, miljø- og ressursforvaltning, tekstiløkonomi, valg av materialer, utforming av interiører, hygiene, arbeidsmiljø, IK-HMS, sikkerhet og andre oppgaver av drifts- og servicefaglig art.

Husøkonomer fyller ulike stillingskategorier innen ulike virksomheter. Som eksempel på virksomheter nevnes overnattings- og serveringsbedrifter, sykehus og andre helseinstitusjoner, administrasjonsbygg, kommunale og statlige administrasjoner, passasjerskip, boligplattformer, vaskerier, kulturbygg, butikksentra, messesentra, skoler, renholdsbedrifter og andre servicebedrifter. Likedan kan stillinger innen salg, samt innen informasjons- og opplysningsvirksomhet være aktuelle arbeidsområder. Husøkonomer har også kunnskaper om og erfaring med prosjekt- og utviklingsarbeid.

Tittelen er egentlig en pleonasme, altså smør på flesk, siden ordet økonom opprinnelig betydde «hus-lære».

Eksterne lenker

rediger