Hovemoen leir

militærleir i Lillehammer
(Omdirigert fra «Hovemoen»)

Hovemoen leir er en militærleir i Lillehammer, like nord for byen og ikke så langt fra Jørstadmoen leir.

Opprinnelse til leiren kommer fra gården Håvemoen. Det var ingen militær aktivitet der før andre verdenskrig. Tyskerne startet utbyggingen av lagerområde for proviant (tobakk, vin/brennevin) og furasje våren 1941. Senere kom bl a potetkjellere og andre lagerbygg. Det var også en mindre fangeleir for russiske krigsfanger i leiren. Ammunisjonslager ble senere bygget i nordre leir.

Hjemmestyrkene overtok vaktholdet fra tyskerne i mai 1945. Fra 1946 ble det etablert forsyningsenheter for våpenteknisk materiell, sanitet og intendantur. Senere kom også mobiliseringslagre. Arsenalet på Hovemoen (AHOV) ble etablert 1951-52 som DK-arsenal. AHOV ble slått sammen med Hovedarsenalet (HA) som ble flyttet fra Grorud 1 august 1972 og ble fra da et rent arsenal for våpenteknisk etterforsyning til Hæren. Etter hvert fikk HA tillagt nye oppgaver og ble et arsenal med landsdekkende ansvar for alle innkjøp og etterforsyning av tekniske reservedeler og forsyninger til Hæren og andre brukere.

Hovedarsenalet har sin opprinnelse i 1643 da tøyhuset på Akershus ble opprettet. Dette er forløperen til HA. I 1752 ble det av Fredrik II utnevnt en arkelimester på Akershus for å ta vare på datidens forråd av krigsfornødenheter. I 1877 ble Det Norske Hovedarsenal opprettet. HA hadde tilhold på Akershus fram til 1940. Etter krigen flyttet HA til Nyland i Oslo. Som et ledd i utflytting av statlige institusjoner fra Oslo flyttet HA til Hovemoen 1 august 1972. HA ble nedlagt som selvstendig avdeling 31 juli 2004 og en betydelig reduksjon i antall ansatte ble gjennomført.

I 2016 vedtok Stortinget å legge ned leiren.[1] Denne beslutningen ble endret av Stortinget "Forsvarsbudsjett for 2020" allerede i 2019 Fra da av har Hovemoen videreført sine hovedfunksjoner med materiellstyring, innkjøp, mottak, lagring og distribusjon av etterforsyninger av landbaserte tekniske etterforsyninger. Det er også en avdeling fra CYFOR som er lokalisert i leiren.

Referanser rediger

  1. ^ «Kampkraft og bærekraft – Langtidsplan for forsvarssektoren». Stortinget. 15. november 2016. Besøkt 24. november 2016. «Vedtak 44. Forsvarets leir på Kjeller med flyplass legges ned. Hovemoen leir og Åsegarden leir legges ned.» 
Autoritetsdata