Hornfels er en finkornet, kontaktmetamorf bergart, ofte dannet av leirstein, sandstein eller andre finkornete, sedimentære bergarter ved at disse blir "stekt" av vulkansk lava eller smeltet stein. Hornfels kan ha båndstruktur med ulikt fargede lagdelte bånd, men den brekker ofte opp kubisk. Fargen kan være hvit, gulbrun, brun eller brungrå.

Hornfels (brungrå) med hvite kalkutleiringer i Hurum, Buskerud.

Hornfels er vanlig i Oslofeltet, der bergartssmelter i permtiden trengte inn i eldre, sedimentære bergarter fra for eksempel ordovicium eller silur.

Hornfels kan opptre sammen med bånd av (svart) marmor, som da skyldes at innblandet kalkstein har gjennomgått en tilsvarende metamorfose og at disse har vært blandet, gjerne lagvis.

Se også rediger