Horneman (slekt)

Horneman eller Hornemann er en norsk slekt som innvandret til Trondheim fra Flensburg på 1600-tallet med kjøpmannen Henrik Horneman. Horneman-familien kom til å tilhøre handelspatrisiatet i Trondheim med sitt store trepalé Hornemansgården. Reins kloster har vært i Horneman-slektens eie siden 1704. Alle nålevende slektsgrener nedstammer fra Henriks datter, Anna Horneman (1671–1766), som gav slektsnavnet til sine etterkommere, mens de agnatiske linjene er utdødd.[1][2][3]

SlektstreRediger

Treliste
 • Henrik Hornemann (1644–1716), kjøpmann og rådmann i Trondheim, innvandret fra Flensburg, gift med Anne Nielsdatter Tønder (1644–1701).
  • Anna Horneman (1671–1766), gift i 1690 med kommerceassessor og eier av Reins kloster Ebbe Carstensen (1658–1736).
   • Henrik Ebbesen Horneman (1694–1748), assessor og eier av Reins kloster, gift i 1728 med Sara Hammond (1708–1788).
    • Sophie Horneman (1732–1808), gift med sin fars fetter, nedennevnte Henrik Hans Horneman (1720–1779).
    • Henrik Horneman (1738–1807), justisråd og eier av Reins kloster, gift i 1765 med Abel Margrethe Hersleb (1747–1813).
     • Henrik Horneman (1769–1838), eier av Reins kloster, stortingsmann. Ugift.
     • Christian Hersleb Horneman (1781–1860), stiftsoverrettsassessor i Trondheim, eidsvollmann og stortingsmann, eier av Hornemansgården i Trondheim og Reins kloster i Rissa, gift i 1810 med sin kusine Fredrikke Horneman (1787–1852).[4]
      • Robert Nicolai Horneman (1815–1889), stiftsoverrettsjustitiarius i Trondheim, eier av Hornemansgården og Reins kloster, ordfører i Rissa, gift i 1851 med Augusta Marie Hofgaard (1828–1923).
      • Jacob Hersleb Horneman (1819–1886), eier av Skånes ved Levanger, senere Voldsminde ved Trondheim, gift i 1841 med Annette Blom (1820–1854).
       • Henrik Thomas Horneman (1848–1909), bergingeniør, gift i 1874 med Christiane Auguste Schwamkrug (1812–1873).
        • Hans Henrik Horneman (1878–1945), bergingeniør og geolog, gift i 1915 med Anna Auguste Gottschalk (1886–1965).
        • Christian Henrik Schwamkrug Horneman (1887–1928), bergingeniør og statsgeolog i Nederlandsk India og Kongo.
       • Robert August Horneman (1853–1936), skipskaptein og fyrvokter, gift i 1883 med Anne Mathilde Lorentzen (1855–1922).
        • Jacob Hersleb Horneman (1890–1976), bergingeniør og plantasjeeier på Galápagosøyene, gift tre ganger.
      • Frederikke Christine Horneman (1825–1909), gift i 1861 med prokurator, gårdbruker og ordfører i Rissa Eiler Hagerup Nannestad (1809–1880).
     • Ebbe Carsten Horneman (1784–1851), jurist, eier av Bustad i Rissa og stortingsmann, gift med Nicoline Andrea Christensen.
      • Henrik Christian Horneman (1816–1891), jurist, eier av Bustad og lensmann i Rissa, forstander for Thomas Angells Stiftelser, stortingsmann, gift i 1847 med Johanne Hedevig Weltzien (1820–1879).
      • Thomas Ebbesen Horneman (1819–1899), eier av Reins kloster og ordfører i Rissa, gift i 1852 med sin kusine Sara Hammond Horneman (1821–1907).
       • Fredrik Nicolay Horneman (1853–1921), eier av Reins kloster og ordfører i Rissa, gift i 1892 med sin kusine Sara Marie Nicoline Nannestad (1867–1961).
        • Eiler Holtermann Nannestad Hornemann (1896–1981), arkivassistent og statsarkivar i Trondheim.
        • Ebbe Carsten Horneman (1899–1986), forvalter på Reins kloster, gift i 1926 med Alfhild Elisabeth Guldahl (1897–1970).
         • Fredrik Adolf Horneman (1932–2016), eier av Reins kloster, gift i 1952 med Kristmar Vollum (1932–1989).
          • Hans Henrik Horneman (1963–), eier av Reins kloster, gift med Sissel Grimsrud.[5]
    • Johan Thomas Horneman (1740–1825), generalmajor og eier av Reppe i Stjørdal, gift i 1783 med sin tremenning Niels Krog Collins datter, nedennevnte Sofie Amalie Krog Collin (1765–1840), se slekten Collin.
     • Henrik Horneman (1791–1872), løytnant og eier av Reppe, gift med Maren Christine Buch (1794–1849).
      • Johan Thomas Hornemann (1817–1872), løytnant og eier av Reppe, gift med Hanna Catharina Christophersen (1818–1902?)
       • Johan Lebrecht Hornemann (1846–1928), kaptein, gift i 1870 med Helene Sophie Thrane (1842–1905).
       • Reidar Hornemann (1857–1924), sogneprest på Byneset og i Buvika, gift i 1887 med Josefine Cathinka Dahl (1856–?).
      • Christopher Lorentz Horneman (1821–1882), kaptein, gift med Henriette Sofie Kintling (1828–1911).
       • Henrik Kintling Horneman (1854–1901), distriktslege i Sunndalen, gift i 1890 med Valborg Leth (1866–1943)
        • Henrik Horneman (1891–1971), skipsfører, skipsmegler og oljegründer (A/S H. Horneman, nå Dybwad-Olsen), gift tre ganger.
     • Nicoline Hornemann (1792–1837), gift med oberstløytnant og stortingsmann Robertus Jacobus Hirsch (1790–1856), se slekten Hirsch.
  • Hans Horneman (1688–1764), kjøpmann, rådmann og tollforpakter i Trondheim, gift med Mette Kristine Gjertsdatter Bonsach (1691–1773).
   • Marie Christine Horneman (1719–1760), gift i 1736 med magistratspresident og lagmann Hans Collin (1682–1742), se slekten Collin.
    • Niels Krog Collin (1718–1782), justisråd, etatsråd og amtmann i Romsdalen, gift med Fennichen Hønne (1740–1788).
     • Sofie Amalie Krog Collin (1765–1840), gift i 1783 med sin fars tremenning, ovennevnte Johan Thomas Horneman (1740–1825).
   • Henrik Hans Horneman (1720–1779), kjøpmann og etatsråd, gift med sin fetters datter, ovennevnte Sophie Horneman (1732–1808).
    • Hans Hornemann (1756–1809), kansellisekretær. Ugift, men to sønner utenfor ekteskap.
    • Henrik Olaus Horneman (1761–1841), jurist og eier av Thomas Angells gård. Ugift.
   • Gjert (Gerrit) Horneman (1721–1788), kjøpmann, kammerherre og generaltollforvalter, gift to ganger, ingen barn.[6]

ReferanserRediger

 1. ^ Thaulow, Christian (1919). Personalhistorie for Trondhjems by og omegn i et tidsrum af circa 1½ aarhundrede. Trondhjem. s. 453–461. 
 2. ^ Schmidt, Olaus (1931). «Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600’ og 1700’tallet». Norsk slektshistorisk tidsskrift. III: 1–27. 
 3. ^ Seland, Per (red.) (1979). «Horneman(n)». Norsk slektskalender. 3. Utgitt av Norsk slektshistorisk forening. Oslo: Cammermeyers Boghandel. s. 125–135. 
 4. ^ Sprauten, Knut. «Christian Hersleb Horneman». Norsk biografisk leksikon (digital utg.). snl.no. Besøkt 24. februar 2019. 
 5. ^ Lie, Øystein (5. juli 2018). «Harald Hårfagres kongsgård reddet av økologisk iskrem og øl». D2/Dagens Næringsliv. Besøkt 24. februar 2019. 
 6. ^ Sprauten, Knut. «Gerrit Horneman». Norsk biografisk leksikon (digital utg.). snl.no. Besøkt 24. februar 2019. 

Eksterne lenkerRediger