Horatio Hornblower

Horatio Hornblower er en fiktiv offiser i det britiske Royal Navy som er hovedpersonen i en serie romaner av forfatteren C. S. Forester. Hornblower ble senere beskrevet i en rekke filmer og TV-programmer.

Den opprinnelige fortellingen om Horatio Hornblower begynte i 1937 med romanen The Happy Return (i USA het den Beat to Quarters) og omhandlet en kaptein i den britiske marinen på et hemmelig oppdrag til Mellom-Amerika, men senere historier skulle fylle ut de tidligere årene og beskrev en kadett som ofte var sjøsyk. Under Napoleonskrigene ble Hornblower forfremmet på grunn av hans dyktighet og dristighet, til tross for hans fattigdom og mangel på innflytelsesrike venner, som det var vanlig at høyere britiske offiserer hadde på denne tiden.

Hornblower skal ha blitt adlet med Knight Grand Cross of Order of the Bath, og han fikk tittelen baron. Hornblower er tonedøv, og han mente at musikk er uforståelig og irriterende. I et tilfelle var han ikke i stand til å gjenkjenne den britiske nasjonalsangen. Som løytnant tjente Hornblower under den fiktive kaptein Sawyer, som lider av paranoid schizofreni, på en tur til Karibia. Hornblower blir forfremmet flere ganger og han får etter hvert grad som admiral.