Holtnesdalen naturreservat

naturreservat på Hurumlandet i Asker kommune

Holtnesdalen er en ravinedal mellom Holmsbu og Rødtangen, ved Drammensfjorden sørvest på Hurumlandet i Asker kommune. En liten bekk med mange sidebekker har over tid gravd ut dype, mørke dalsøkk i leirjordsterrenget, med bregner og løvskog på leirjorden, og barskog på knausene av drammensgranitt.

Holtnesdalen
Holtnesdalen naturreservat på Hurumlandet har urskog med samtlige norske, naturlige løvtrær representert
LandNorge[1]
Ligger iAsker
VerneformNaturreservat
Areal262 dekar
Opprettet1. mars 1974[2]
Kart
Holtnesdalen naturreservat
59°32′33″N 10°25′38″Ø

Hele dalen på 262 dekar ble vernet som naturreservat i 1974, med en utvidelse i 2007. Naturreservatet ble opprettet for å verne et viktig edelløvskogsområde, hvor alle norske løvtrearter bortsett fra bøk forekommer. Her finnes eksempler på svartor–sumpskog, snelle–askeskog, gråor–askeskog og alm–lindeskog. I bekkekløftene finnes også velutviklede mosesamfunn. Av karplanter finnes blant annet firblad, maiblom og skogsivaks.

Helt i nordvest finnes også den fremmede og uønskede arten kjempespringfrø.[3]

Sørvest for naturreservatet ligger gården Holtnes, hvor det er gjort mange funn fra forhistorisk tid. Enkelte gravhauger fra jernalderen ligger innenfor grensen til naturreservatet.

Referanser

rediger
  1. ^ Common Database on Designated Areas, besøkt 26. juni 2021[Hentet fra Wikidata]
  2. ^ Naturbase, faktaark.naturbase.no, besøkt 12. januar 2020[Hentet fra Wikidata]
  3. ^ Forfatterens observasjon, 20. juli 2008. Individene spres fra hyttefelt helt nordvest for naturreservatet.

Eksterne lenker

rediger