Åpne hovedmenyen

Et holonym er et begrep som betegner et element som helt eller delvis består av en sammenstilling av elementer av et annet begrep.

Den motsatte relasjonen kalles meronym.

Eksempler:

  • hånd er et holonym av finger
  • forening er et holonym av medlem
  • bil er et holonym av hjul