Gården Ekeberg, med hovedbygning trolig fra 1770-tallet

Holmsen (som tildels også bl.a. har brukt navnet Egeberg) er en norsk slekt som stammer fra Holm Hanssøn Buer (død etter 1659) fra Enebakk, som i 1634 ble eier av storgården Ekeberg. Han var far til lensmann Hans Holmssøn (1617–97), eier av Ekeberg og nabogården Børter. To slektsgrener stammer fra deres sønner, kjent som Ekeberg-grenen og Børter-grenen.

Til slekten hører bl.a. postmester i Halden og rittmester Andreas Holmsen (1790–1867), bergmester Paul Hansen Birch Holmsen (1822–1900), oberstløytnant Hans Wangensten Holmsen (1815–1903), geologen Andreas Holmsen, historikeren Andreas Holmsen og komponisten Borghild Holmsen.

Elen Marie Holmsdatter Egeberg (1800–78) var gift med slektningen Peder Holmsen Jølsen (død 1874), og deres sønn var brukseier på Ekeberg Holm Jølsen (1833–1906). På Ekeberg ble det drevet sagbruk og telgstensbruk, og Holm Jølsen etablerte også flere fabrikker, herunder cellulosefabrikk og det som ble Skandinavias største fyrstikkfabrikk. Han solgte Ekeberg i 1904 etter å ha kommet i økonomiske vansker. Holm Jølsen var far til oberst Olaf Elias Jølsen og forfatteren Ragnhild Jølsen. Ragnhild var inspirasjonen for Jens Bjørneboes halvdokumentariske roman Drømmen og hjulet (1964), der livet på gården Ekeberg står sentralt. Ragnhilds søster Gudrun utgav en bok om slekten Holmsen i 1934.

Familiemedlemmer har brukt slektsnavnet Holmsen fra 1700-tallet.

SlektsvåpenRediger

Slekten fører et våpen med to kryssede sverd og mottoet volo quod possum. Våpenet er gjengitt i slektsboken.

PersongalleriRediger

LitteraturRediger