Holmens Verft

norsk skipsverft

Holmens verft var et norsk skipsverft som holdt til på Holmen i Risør. Verftet ble etablert i 1794. Verftsvirksomheten på Holmen opphørte i 2003.

HistorikkRediger

1794-1876

Holmens Skibs Værft i Risør ble anlagt av skipsreder og kjøpmann Henrik Carstensen i 1794 på Badskjærholmen. Som verftseier og reder fikk Carstensen en sterk posisjon innen trelastutskipning, kornhandel på Danmark og langfart til Ostindia. Han ble etter hvert en av Sørlandets rikeste menn og i 1814 deltok han også som representant i riksforsamlingen på Eidsvoll. Da Carstensen døde i 1835 ble verftet overtatt av hans nevø Carsten Henrik Carstensen som drev verftet frem til han døde i 1852.[1] Verftet ble deretter overtatt av hans svigersønn Stian Herlofsen Finne.

1876-1914

Finne fikk etter hvert økonomiske problemer og måtte selge verftet i 1876. Verftet ble drevet videre av Holmens Interesseselskab med Finnes sønn, Andreas Fredrik Finne, som disponent. I 1913 ble Holmens Verft lagt ut for salg, og i 1914 ble Holmen kjøpt av Risør kommune. Båtbyggerne Martin Jepsen og Jens Olsen inngikk leieavtale med kommunen, og drev verfttradisjonen videre med virksomheten Risør Båtbyggeri.

1914-1964

Kommunens eierskap ble kortvarig, og allerede i 1916 ble Holmen solgt til Holmens Verft A/S. Selskapets formål var reparasjoner av skip, bygging av mindre stål- og treskip, fiskefartøy og lektere, samt bygging og reparasjoner av maskiner. Selskapet hadde flere eiere, deriblant båtbyggerne Jepsen og Olsen og ingeniør Niels Røer Juell som ble selskapets direktør.

I 1922 var selskapet truet av konkurs, og året etter ble Holmens Verft tvangssolgt fra Agdesidens Bank til direktør Juell. Han drev verftet frem til 1954, da sønnene Leif Juell og Finn Juell overtok. Kundene for nybygg var stort sett norske, men på 1960-tallet ble det bygget to fiskebåter som ble levert til henholdsvis Island og Pakistan.[2] I 1964 leverte verftet passasjerferjen M/F Vierland II. Dette var Holmens Verft A/S 96. bygg og det ble også verftets siste skip.

1964-2003

Etter 1964 konsentrerte verftet seg om skipsreparasjoner. I 1968 gikk Finn Juell ut av firmaet, og kun to år etter, i 1970, gikk verftet konkurs. Holmen ble overtatt av Wisbech-Refsum fra Drammen. Drammensfirmaet ønsket å modernisere virksomheten og plassbehov førte til at den gamle bygningsmassen, deriblant den gamle Klokkebua, ble fjernet og en ny industrihall så dagens lys.

I 1988 etablerte Lindstøl skips- og båtbyggeri seg på Holmen. Dette verftet hadde tradisjoner tilbake til 1870, men da verftet på Lindstøl brant ned i 1988, valgte eieren Einar Lindstøl å flytte virksomheten. I 2003 ble også denne verftsvirksomheten på Holmen avviklet.

Avvikling og eiendomsutviklingRediger

I løpet av 2000-tallet ble industri byttet ut med blant annet kulturelle innslag som ulike konserter og utstillinger. Samtidig ble det utarbeidet store utbyggingsplaner. Planene var kontroversielle[3], men i 2018 kunne de første leilighetene i en ny planlagt bydel på Holmen legges ut for salg.

ArkivetRediger

Arkivet etter Holmens Verft og oppbevares i dag på KUBEN i Arendal. Arkivet omfatter forskjellige dokumenter fra verftets virksomhet som regnskap, arbeidsoversikter og kalkyler. Videre inneholder arkivet dokumenter knyttet til hvert enkelt fartøy som tegninger, spesifikasjoner, kontrakter og foto. Arkivet strekker seg fra 1917 og frem til 1970. På KUBEN oppbevares også arkivet etter Holmens Værfts Compani. Dette arkivet strekker seg fra 1897 og frem til 1914.

ReferanserRediger

  1. ^ Lindstøl, Tallak. 1923. Risør gjennom 200 år. Jubileumsskrift.
  2. ^ Holmens Verft på jakt etter milionkontrakt i Pakistan, Avtrykk.no, 15.01.2019
  3. ^ Risør kan få sin egen barcode, Aftenposten, 25.04.2012

Eksterne lenkerRediger