Hoklo er en betegnelse som benyttes fortrinnsvis om den befolkningsgruppe på Taiwan som stammer fra den sørlige delen av provinsen Fujian i Kina. Det finnes også store grupper med samme opphav i andre områder utenfor dette historiske kjerneområde, men der går de under navn. Dette gjelder særlig Malaysia, Guangdong, Hongkong, Filippinene, Singapore, Burma, Thailand, Myanmar og Indonesia. Disse stedene kalles de for det meste hokkien, et ord som rett og slett betyr Fujian på språket Min Nan. Hokkien er da et ord som er mer presist enn et man kan høre brukt i Hongkong, Fukinese (fukingnesere) – det uttrykket favner alle minnan-talende fra Fujian, uansett hvorfra i provinsen de stammer.

I Taiwan er hokloene den største av de etniske gruppene der. De fleste hokloer der nedstammer fra innvandrere som krysset Taiwanstredet1600-tallet og 1700-tallet.

Ettersom ca. 70% av befolkningen på Taiwan er hokloer, benyttes synonymt – og feilaktig – av og til ordet taiwanesere om dem.

LitteraturRediger