Tankekontroll, som i dagligtale kalles hjernevask, betegner bevisst bruk av manipulasjon for å endre på et individs holdninger og meninger. ( Begrepene på engelsk, inkluderer mind control, coercive persuasion, thought reform, thought control og brainwashing.) Dette kan gjøres på mange forskjellige måter, og vil ha varierende effekt på subjektet som blir utsatt for metoden.

En satirisk skildring av hjernevask

Etymologi

rediger

Begrepet «hjernevask» har etter alt å dømme kinesisk opprinnelse. Det er blitt kjent i Vesten gjennom skildringer av kinesisk fangebehandling i 1950-årene. Det kinesiske ordet er 洗腦 (xǐ nǎo, «vask [av] hjerne»), og ble der benyttet i kommunistisk terminologi om metoder i forbindelse med tvangsmetodikker for å endre (改造: gǎi zào, «rekonstruksjon», «endring») av såkalt føydale (封建, fēng jiàn) tankemønstre hos kinesere oppvokst før kommunistenes maktovertakelse i 1949.

Det kinesiske ordet er i sin tur et ordspill på (洗心 (xǐ xīn, «vask [av] hjerte»), et daoistisk uttrykk for den hjertets renselse man skal bestrebe seg på før man utfører visse seremonier eller trer inn i visse helligdommer.

Referanser i skjønnlitteratur

rediger
  • År 1949: I romanen 1984 så brukes begrepet «Newspeak». Dette begrepet relaterer til tankekontroll ved at statsapparatet har manipulert ordforrådet, slik at kritiske tanker mot regimet, blir vanskelige å formulere.

Se også

rediger

Eksterne lenker

rediger