Åpne hovedmenyen

Hjerneflukt (engelsk brain drain) er en betegnelse på migrasjonsstrømmen av høyt utdannede personer fra utviklingsland til i-land.

Hjerneflukt tapper ofte fattige land for kompetanse landet selv har behov for. De sektorene som er hardest rammet helse og IKT, men fenomenet omfatter alle fag, og forsterker problemene med å bygge opp forvaltning, utdanning og tjenesteproduksjon i u-landene.

Motivasjonen for hjerneflukt kan være sammensatt. Vanlige faktorer er lønn, karriereutvikling og trygghet.

Innenfor helsesektoren mister de fattige landene i gjennomsnitt 1,17 millioner kroner for hver av de 3 millioner helsearbeiderne som reiser til vesten. Det tilsvarer 3 350 milliarder kroner, omtrent det samme som u-landenes samlede gjeld. det er heller ikke bare pengene det står på. I Ghana er det omtrent 6 leger på 100 000 mennesker, mens det i USA, Australia, Storbritannia og Canada er 220.

Eksterne lenkerRediger