Hjerneflukt

Hjerneflukt (engelsk brain drain) er en betegnelse på migrasjonsstrømmen av høyt utdannede personer fra utviklingsland til i-land.

Hjerneflukt tapper ofte fattige land for kompetanse landet selv har behov for. De sektorene som er hardest rammet er helse og IKT, men fenomenet omfatter alle fag, og forsterker problemene med å bygge opp forvaltning, utdanning og tjenesteproduksjon i u-landene.

Motivasjonen for hjerneflukt kan være sammensatt. Vanlige faktorer er lønn, karriereutvikling og trygghet.

Innenfor helsesektoren mister de fattige landene i gjennomsnitt 1,17 millioner kroner for hver av de 3 millioner helsearbeiderne som reiser til vesten. Det tilsvarer 3 350 milliarder kroner, omtrent det samme som u-landenes samlede gjeld. det er heller ikke bare pengene det står på. I Ghana er det omtrent 6 leger på 100 000 mennesker, mens det i USA, Australia, Storbritannia og Canada er 220.

Eksterne lenkerRediger