Vedlikeholdsmenyen slik den fremstår i w:no:Kategori:Kommuner i Oppland.

Vedlikehold er en meny for å lage snitt mellom ordinære kategorier og vedlikeholdskategorier. Lenkene går til en tjeneste Category tree intersection som er relativt rask, og som derfor er velegnet til formålet. Lenkene som genereres er litt begrenset, så skal det gjøres dype og omfattende utvalg så bør en navigere til skjemaet via «without»-lenka og justere parametrene.

Når menyen åpnes vil det bli gjort en spørring mot tjenesten og når den svarer vil det fylles inn antall treff i de forskjellige snittene, dette er tallene som står i parentes, men kun når det finnes treff. Hvis snittene er svært store vil det ta tid før resultatene er ferdige. Når treffene blir svært store vil det bare angis at de er større enn en maksverdi. Antall treff vil bli fylt inn når det kommer svar fra tjenesten, og dette vil avhenge av hvor stor last denne har i øyeblikket.

Bruk av menyen utløser spørringer mot tjenesten på WMF-labs. Slik tilleggsfunksjonen er utformet vil denne spørringen alltid skje når en navigerer til menyen. Hvis en ikke ønsker dette så kan en ikke bruke funksjonen slik den nå er utformet.

Menyen lages av en tilleggsfunksjon, og denne må slås på av brukere som ønsker denne menyen. Anonyme brukere vil ikke kunne få opp menyen da de ikke kan slå på tilleggsfunksjoner.