Hjelp:Standardsortering

Standardsortering (Engelsk: Defaultsort) er måten artikler blir sortert på i kategorier. For eksempel vil artikkelen om Norge sorteres under N og artikkelen om Irène Joliot-Curie under I, uten standardsortering. Likevel skal personer i utgangspunktet sorteres etter etternavn, noe som ordnes ved å definere en sorteringsnøkkel ved hjelp av {{STANDARDSORTERING}}:

{{STANDARDSORTERING:Joliot-Curie, Irene}}
[[Kategori:Nobelprisvinnere (kjemi)]]
[[Kategori:Franske nobelprisvinnere]]
[[Kategori:Franske kjemikere]]
[[Kategori:Personer fra Paris]]

Legg merke til at i sorteringsnøkkelen er è erstattet med e. Sorteringsnøkler skal nemlig ikke inneholde diakritiske tegn eller andre spesialtegn, men de norske bokstavene æ, ø og å håndteres fint. I tilfeller der to a-er uttales som å kan aa fortsatt brukes i sorteringsnøkkelen. Arne Aas sorteres dermed med {{STANDARDSORTERING:Aas, Arne}}.

Siden sorteringsnøkkelen leser aa som å, må aa bli skrevet som a'a. Aaliyah sorteres dermed med {{STANDARDSORTERING:A'aliyah}}.

SpesialtegnRediger

Standardsortering skal ikke inneholde spesialtegn som ñ, ß eller ö, men kan inneholde de norske tegnene æ. ø og å.

Spesialtegn Tegn i standardsortering
Á, á, À, à, Â, â, Ä, ä, Ā, ā, ǎ A, a (evt. e for ä)
É, é, È, è, Ê, ê, Ë, ë, Ē, ē, ě E, e
Í, í, Ī, ī, ǐ I, i
Ó, ó, Ō, ō, ǒ O, o
ö, Ö Ø, ø
Ú, ú, Ü, ü, Ū, ū, ǔ, ǖ, ǘ, ǚ, ǜ U, u (evt. y for ü)
Ý, ý Y, y
Ç, ç, Č, č C, c
Ñ, ñ, Ŋ, ŋ N, n
Ð,ð, đ dj
Þ, þ th
ß ss
Š, š S, s
Ŧ, ŧ T, t
Ž, ž Z, z

Spesielle navnereglerRediger

Kinesiske navnRediger

Kinesiske navn skal i utgangpunktet ikke ha komma mellom fornavn og etternavn. I de fleste tilfeller skal også navnene settes inn i slik artikkelnavnet er. Det vil si at for eksempel Zhang Nan skal skrives slik {{STANDARDSORTERING:Zhang Nan}}. Det er i utgangspunktet ikke nødvendig å sette inn standardsortering om artikkelen skal kategoriseres likt som artikkelnavnet.

Koreanske navnRediger

Koreanske navn skal i utgangpunktet ikke ha komma mellom navnene. I de fleste tilfeller skal også navnene settes inn i slik artikkelnavnet er. Det vil si at for eksempel Park Mi-young skal skrives slik {{STANDARDSORTERING:Park Mi-young}}. Det er i utgangspunktet ikke nødvendig å sette inn standardsortering om artikkelen skal kategoriseres likt som artikkelnavnet.

Taiwanske navnRediger

Taiwanske navn skal i utgangpunktet ikke ha komma mellom navnene. I de fleste tilfeller skal også navnene settes inn i slik artikkelnavnet er. Det vil si at for eksempel Chen Shih-chieh skal skrives slik {{STANDARDSORTERING:Chen Shih-chieh}}. Det er i utgangspunktet ikke nødvendig å sette inn standardsortering om artikkelen skal kategoriseres likt som artikkelnavnet.

Singaporske navnRediger

Singaporske navn skal i utgangpunktet ikke ha komma mellom navnene, men det kommer an på om det første navnet er et familienavn eller ikke. I de fleste tilfeller skal også navnene dermed settes inn i slik artikkelnavnet er. Det vil si at for eksempel Feng Tianwei skal skrives slik {{STANDARDSORTERING:Feng Tianwei}}. En tommelfingerregel for de asiatiske navnene er om det første navnet er et enstavelsesord er dette et familienavn som i standardsortering skal skrives først (Feng, Zhang osv.) Det er i utgangspunktet ikke nødvendig å sette inn standardsortering om artikkelen skal kategoriseres likt som artikkelnavnet.

Kantonesiske navnRediger

De hongkongkinesiske navnene skiller seg ut fra de fire foregående, og skal i utgangspunktet sorteres med siste navn i navnet først. Choi Ki Ho skal dermed sorteres {{STANDARDSORTERING:Ho, Choi Ki}}.

Islandske navnRediger

Islandske patronymikoner og kontinentale titler (iallfall mellomleddet) kan ikke likebehandles med familienavn (etternavn). For personer med patronymikoner er det nok ryddigst å sortere på personnavn. En måte som blir bruket er å skrive inn {{STANDARDSORTERING:Ingolfsdottir, Ragna}} for Ragna Ingolfsdottir, men at man i kategoriene skriver ...|Ragna Ingolfsdottir]].

PreposisjonerRediger

Nederlandske og belgiske navn behandler preposisjonen "van" forskjellig (og andre delnavn som del og der) . Belgiske navn har stor V og skal sorteres også under V, mens nederlandske har liten v og sorteres ikke under v. Italienske navn behandle preposisjoner av typen De/Di osv. som en del av navnet og følgelig stor D og sortering under D. Tommelfingerregelen blir dermed: Stor bokstav en del av navnet, liten bokstav ikke en del av navnet. Eksempler:

Navn med flere etternavnRediger

Hovedregelen for navn med flere etternavn er at man sorterer på det siste etternavnet, slik at Jonas Gahr Støre sorteres {{STANDARDSORTERING:Støre, Jonas Gahr}}. Det kan likevel finnes navn som skal sorteres under det første etternavnet, men det finnes ingen klare regler på dette feltet. Navn der to etternavn er bindet med en bindestrek skal sorteres slik: Camille Saint-Saëns = {{STANDARDSORTERING:Saint-Saens, Camille}}.

Se ogsåRediger