Bergmaleriene på Hindhammar

(Omdirigert fra «Hindhammar i Tingvoll»)

Hindhammar, også kjent som Hondhammar i Tingvoll kommune, Møre og Romsdal, er en lokalitet med hellemalinger fra eldre steinalder. Stedet ligger på østsiden av Tingvollfjorden, ca. fem kilometer sør for Tingvoll. Hellemalingene er fordelt over to lokaliteter som ligger ca. 500 meter fra hverandre. En regner med at tilsammen utgjør disse feltene en av Norges største lokaliteter i sitt slag.

bergmaleriene på Hindhammer
LandNorges flagg Norge
Kart
bergmaleriene på Hindhammer
62°51′03″N 8°09′58″Ø

Det nordligste feltet ligger i en bratt vestvendt skrent ut mot fjorden og består utelukkende av figurer som forestiller fisk. Det sørligste er på en noe mindre sørvendt bergflate og forestiller hjort og/eller elg foruten noen geometriske figurer. Etter figurene å dømme tilhører Honnhammermalingene en jeger-sankerbefolkning fra slutten av eldre steinalder, anslagsvis 4500 f.Kr. Det er imidlertid risset inn et par små båtfigurer på det sørligste feltet som kan være yngre, kanskje fra bronsealderen.

Hellemalingene må ha vært kjent svært lenge blant lokalbefolkningen. De er første gang beskrevet i biskop Gerhard Schønings reisebeskrivelser fra 1778. Antikvar Nicolay Nicolaysen beskriver dem i 1869. Han hadde imidlertid ikke vært på stedet selv, og omtalte figurene feilaktig som ristninger. I 1878 besøkte Bendix Edvard Bendixen stedet, og han beskriver figurene helt korrekt som hellemalinger. Bendixen antok imidlertid at figurene måtte være laget i nyere tid. Det var først den svenske arkeologen Gunnar Hallström som i 1909 påviste at de måtte være førhistoriske. I den senere tid er feltene blitt intensivt undersøkt i flere omganger, både av arkeologer og konservatorer.

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata