Hertug av Cornwall er en adelstittel i England. Det var den første engelske hertugtittel, og er den siste som er knyttet til et faktisk hertugdømme, hertugdømmet Cornwall. Det andre eksisterende hertugdømmet i landet, hertugdømmet Lancaster, har ikke hatt noen hertug siden det ble innlemmet i kronen i 1413. Den går ikke i arv, men må gjenopprettes hver gang. Til tross for dette er den ikke overført til Storbritannias eller Det forente kongerikes høyadel.

Våpenskjoldet til hertugen av Cornwall.

Etter normannernes erobring av England i 1066 utnevnte de nye herskerne av England deres egne menn som jarl av Cornwall. Den første av disse var faktisk en bretoner fra den historiske regionen Cornouaille (som er fransk kognat for Cornwall) i Bretagne i Frankrike.[1][2] Edward, den svarte prinsen, sønn av Edvard III av England, ble opphøyd til den første hertug av Cornwall etter at Edvard III hadde mistet tittelen som hertug av Normandie.[3][4] Hertugdømmets besittelser, som var basert på de til de tidligere jarlene, utgjorde ikke hele dagens grevskap, og mye av det lå utenfor selve Cornwall, og dets utstrekninger har variert ved at besittelser har blitt solgt og anskaffet i årene løp.[5] Etter at Edvard døde før kongen, ble hertugdømmet opprettet på nytt for hans sønn, den framtidige kong Rikard II av England. Ved et charter av 1421 ble hertugdømmet gitt til kongens eldste sønn. Cornwall var det første hertugdømmet konferert innenfor kongeriket England.[6]

Den nåværende hertugen er prins William. Dette er i tråd med tradisjonen for å gi tittelen til monarkens eldste sønn.

Hertuger rediger

Tittelinnehaver Sønn av Tildelt Avsluttet Årsak til avslutning
Edward, den svarte prinsen Edvard III 1337 1376 Død
Richard av Bordeaux Edward, den svarte prinsen 1376 1377 Kronet som Rikard II
Harry av Monmouth Henrik IV 1399 1413 Kronet som Henrik V
Henrik av Windsor Henrik V 1421 1422 Kronet som Henrik VI
Edward av Westminster Henrik VI 1453 1471 Død
Edvard Plantagenet Edvard IV 1470 1483 Kronet som Edvard V
Edvard, jarl av Salisbury Rikard III 1483 1484 Død
Arthur Tudor Henrik VII 1486 1502 Død
Henrik Tudor, hertug av York Henrik VII 1502 1509 Kronet som Henrik VIII
Henrik Tudor Henrik VIII 1511 1511 Død
Henrik Tudor Henrik VIII 1514 1514 Død
Henrik Tudor Henrik VIII 1534 1534 Død
Henrik Tudor Henrik VIII 1536 1536 Død
Edvard Tudor Henrik VIII 1537 1547 Kronet som Edvard VI
Henry, hertug av Rothesay Jakob I 1603 1612 Død
Charles Stuart, hertug av York Jakob I 1612 1625 Kronet som Karl I
Charles James Stuart Karl I 1629 1629 Død
Charles Stuart Karl I 1630 1649 De iure konge ved farens død
James Francis Edward Stuart Jakob II 1688 1689 Faren ble avsatt i Den ærerike revolusjon
George Augustus Georg I 1714 1727 Kronet som Georg II
Frederick Lewis Georg II 1727 1751 Død
George Augustus Frederick Georg III 1762 1820 Kronet som Georg IV
Albert Edward Victoria 1841 1901 Kronet som Edvard VII
George Edvard VII 1901 1910 Kronet som Georg V
Edward Georg V 1910 1936 Ble konge som Edvard VIII, men abdiserte før han ble kronet
Charles Elizabeth II 1952 2022 ble konge
William Charles III 2022

Referanser rediger

  1. ^ «Cornouaille – Brittany’s Cornwall», Discover France
  2. ^ Taylor, Isaac (2008): Names and Their Histories: A Handbook of Historical Geography and Topographical Nomenclature, BiblioBazaar, LLC, s. 70
  3. ^ Blackstone, William (1765-1769): Commentaries on the Laws of England, bok 1 kapittel 12
  4. ^ Chandos Herald (1883): The life & feats of arms of Edward the Black prince, J. G. Fotheringham, s. 294
  5. ^ «History of the Duchy», Duchy of Cornwall
  6. ^ Cokayne, George Edward (1982): «Duke of Cornwall», The Complete Peerage of England, Scotland, Ireland, Great Britain and the United Kingdom, Extant, Extinct or Dormant, A. Sutton, Gloucester; gjenopptrykt med de opprinnelige 13 bind i 6, Gloucester: A. Sutton, 1982

Se også rediger